Nem megtartott órák?

Kiss László made this Közérdekűadat request to KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központ nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a szakszerűen nem megtartott, csak felügyelt tanórák számát,
az összevonással megtartott tanórák számát, és
a szakszerűen helyettesített tanórák számát
a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig intézményenként, havi, osztályonkénti, tantárgyi bontásban, természetesen személyes adatnak minősülő információk nélkül.
Tájékoztatom, hogy az osztályok, tantestületi tagok, azok szakjai, tanított tantárgyai, a kötelező tanórák adatai közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, a kötelező tanórák biztosítása, elszámolása, közpénzből finanszírozása közérdekű feladat, tevékenység, és ha közérdekű feladatához szükséges információkat nem kezel, a közfeladatot ellátó szerv közfeladatok ellátására bizonyul alkalmatlannak. Továbbá a közoktatás, köznevelés a nevelt, oktatott gyerekek mindenek előtti, legjobb érdekét - leginkább azt, hogy megkapja, amit kötelező neki megadni az iskolában, ahova kötelező bejárjon - kell szolgálja, ellenőrizhető, átlátható módon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 25.

Üdvözlettel:

Kiss László

Serfőző Andrea, KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központ

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten továbbítom a Belső-Pesti Tankerületi Központ válaszát.

 

 

Belső-Pesti Tankerületi Központ

1071 Budapest, Damjanich u. 6.

[1]sajto.[KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központ request email]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Tankerületi Központ!

Köszönöm rövid és egyértelmű válaszát, azaz azt, hogy a tankerületi központ nem kezeli a fenntartásában lévő intézményekben nem megtartott, csak felügyelt, szakszerűen vagy nem szakszerűen helyettesített kötelező tanórák egyetlen adatát sem.

Igényelem azt a közérdekű adatot, hogy a tankerület tudja-e, hogy ki kezeli ezeket az adatokat. Ha tudja, ki, kérem ezt az információt.

Üdvözlettel:

Kiss László

Belső-Pest Sajtó (KK), KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a Belső-Pesti Tankerületi Központ válaszát.

üdvözlettel:
Belső-Pesti Tankerületi Központ
1071 Budapest, Damjanich u. 6.
sajto.[KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központ request email]

idézett részek megjelenítése