Nem közgyűjteményi kölcsönzések IMM

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Iparművészeti Múzeum munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015.01.01. és 2020.11.27. között - a közgyűjtemények részére történő kölcsönzések kivételével - az Iparművészeti Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, az alkotások nevét/címét, a műtárgyak életkorát, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 27.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Iparművészeti Múzeum

For English version, please scroll down >>

Kedves Érdeklődő!

Ez egy automatikus üzenet arról, hogy levele megérkezett az Iparművészeti
Múzeum központi e-mail-címére. Köszönjük levelét, amely továbbításra kerül
az illetékes területnek. Kollégáink jelentkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel,

Kommunikációs Osztály
Iparművészeti Múzeum

-------------------------------------

Dear Sir/Madam,

This is an automatic response to confirm that your message has been
received by the Museum of Applied Arts Budapest. Thank you for contacting
us. We inform you that your e-mail will be forwarded to the relevant
department. Our colleagues will contact you soon. Thank you for your
patience. 

Kind regards,

Communication Department

Museum of Applied Arts Budapest

Koren Zsolt, Iparművészeti Múzeum

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett adatigénylésére értesítem, hogy a veszélyhelyzet
idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése
alapján az igényének beérkezését követő 45 napon belül tájékoztatjuk.

Üdvözlettel:

Koren Zsolt | sajtófőnök

Iparművészeti  Múzeum

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
<[FOI #16584 email]>
Elküldve: 2020. november 27., péntek 17:34
Címzett: Iparművészeti Múzeum <[Iparművészeti Múzeum request email]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Nem közgyűjteményi kölcsönzések IMM -
Iparművészeti Múzeum
 
Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2015.01.01. és 2020.11.27. között - a közgyűjtemények részére történő
kölcsönzések kivételével - az Iparművészeti Múzeumból kikölcsönzött
műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, az
alkotások nevét/címét, a műtárgyak életkorát, a kölcsönzések időtartamát,
az alkotások tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a
kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 27.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #16584 email]

Ha a(z) Iparművészeti Múzeum nem a(z) [Iparművészeti Múzeum request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Ismét elküldtük a kérést a Iparművészeti Múzeum címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Koren Zsolt, Iparművészeti Múzeum

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett adatigénylésére kérem, hogy a közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igényét az Info tv. 28.§ (1) bekezdése alapján
pontosítani szíveskedjen, hogy a műtárgyakra vonatkozó adatokat együttesen
egy listán kívánja-e igényelni, figyelemmel arra, hogy az egyes
műtárgyakról összesített, és a műtárgyak, azok fellelési helyének az
őrzési idővel együtt összesített megadása biztonsági és bűnmegelőzési
szempontból nem megoldható és nem indokolt, így a minősített adat
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján minősítéssel védhető
közérdeknek nyilvánítható, amely védelem iránti eljárás kezdeményezéséről
döntött az Iparművészeti Múzeum, és amely eljárás jelenleg is folyamatban
van.

 

Budapest, 2021. január 21.

Üdvözlettel:

Koren Zsolt | sajtófőnök                          

Iparművészeti  Múzeum

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Korábbi felhívásukra nyilatkozom, hogy a műtárgyakra vonatkozó adatokat együttesen egy listán kívánjuk igényelni.

Ennek megfelelően ismételten kérem, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015.01.01. és 2020.11.27. között - a közgyűjtemények részére történő kölcsönzések kivételével - az Iparművészeti Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, az alkotások nevét/címét, a műtárgyak életkorát, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző megnevezését.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 18.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Koren Zsolt, Iparművészeti Múzeum

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az egyes műtárgyakról összesített, és a műtárgyak, azok fellelési helyének
az őrzési idővel együtt összesített megadása biztonsági és bűnmegelőzési
szempontból nem megoldható és nem indokolt, így a minősített adat
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján minősítéssel védhető
közérdeknek nyilvánítható, amely védelem iránti eljárás kezdeményezéséről
döntött az Iparművészeti Múzeum, és amely eljárás jelenleg is folyamatban
van.

Üdvözlettel:

Koren Zsolt | sajtófőnök                           

Iparművészeti  Múzeum                           

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
<[FOI #16584 email]>
Elküldve: 2021. március 18., csütörtök 14:55
Címzett: Koren Zsolt <[email address]>
Tárgy: Re: Közérdekű adatigénylés - Nem közgyűjteményi kölcsönzések IMM -
Iparművészeti Múzeum
 
Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Korábbi felhívásukra nyilatkozom, hogy a  műtárgyakra vonatkozó adatokat
együttesen egy listán kívánjuk igényelni.

Ennek megfelelően ismételten kérem, hogy szíveskedjen elektronikus
másolatban megküldeni részemre a 2015.01.01. és 2020.11.27. között - a
közgyűjtemények részére történő kölcsönzések kivételével - az
Iparművészeti Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely
tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, az alkotások nevét/címét, a
műtárgyak életkorát, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások tárolási
helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző
megnevezését.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 18.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #16584 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers