NEK zarándokok és a hallgatók kihagyása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, mennyi támogatásban részesül a BME a NEK zarándokainak elszállásolása miatt, továbbá hogy ez milyen jellegű támogatásnak minősül, illetve mire fordítható.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a BME honlapján általam nem fellelhető "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata" nevű szabályzatot.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre továbbá, hogy miként fog megvalósulni a maradék kollégiumi helyek feltöltése.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, az augusztus 16-án érvényben lévő kollégiumi mentori és kollégiumi vezető mentori szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 17.

Üdvözlettel:

Nagy József

1 Attachment

Tisztelt Nagy József!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021.08.17-én érkezett
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az igényelt – és az
Egyetem kezelésében lévő - adatokat az Egyetem már nyilvánosságra hozta,
melyre tekintettel közérdekű adatigénylését az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3a)
bekezdése alapján a nyilvános forrás megjelölésével teljesítjük:

Az Egyetem a félév indulásával kapcsolatos, 2021.08.16-án megjelent
tájékoztatását időközben frissítette:
[1]https://www.bme.hu/hirek/20210816/Tajeko....

Továbbá az Egyetem Fenntartója is adott ki tájékoztatást az ügyben:
[2]https://kormany.hu/hirek/felmilliard-for...

Azok a hallgatók, akiket ténylegesen érint a későbbi beköltözés, külön
tájékoztatást kapnak az Egyetemtől.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz
Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata itt érhető el:
[3]http://ehk.bme.hu/szabalyzat/koljog

2021. augusztus 16-án nem volt érvényben és hatályban kollégiumi mentori
illetve kollégiumi vezető mentori szerződés.

 

Üdvözlettel,

Pál Tamás kabinetfőnök úr megbízásából

Dankó Szabina
Ügyvivő szakértő
Kancellári Kabinet
________________________________________________________________________________________

[4]cid:[email protected]
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület

 

 

idézett részek megjelenítése