NEK zarándokok és a hallgatók kihagyása

Nagy József made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, mennyi támogatásban részesül a BME a NEK zarándokainak elszállásolása miatt, továbbá hogy ez milyen jellegű támogatásnak minősül, illetve mire fordítható.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a BME honlapján általam nem fellelhető "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata" nevű szabályzatot.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre továbbá, hogy miként fog megvalósulni a maradék kollégiumi helyek feltöltése.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, az augusztus 16-án érvényben lévő kollégiumi mentori és kollégiumi vezető mentori szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 17.

Üdvözlettel:

Nagy József

1 Attachment

Tisztelt Nagy József!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021.08.17-én érkezett
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az igényelt – és az
Egyetem kezelésében lévő - adatokat az Egyetem már nyilvánosságra hozta,
melyre tekintettel közérdekű adatigénylését az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3a)
bekezdése alapján a nyilvános forrás megjelölésével teljesítjük:

Az Egyetem a félév indulásával kapcsolatos, 2021.08.16-án megjelent
tájékoztatását időközben frissítette:
[1]https://www.bme.hu/hirek/20210816/Tajeko....

Továbbá az Egyetem Fenntartója is adott ki tájékoztatást az ügyben:
[2]https://kormany.hu/hirek/felmilliard-for...

Azok a hallgatók, akiket ténylegesen érint a későbbi beköltözés, külön
tájékoztatást kapnak az Egyetemtől.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz
Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata itt érhető el:
[3]http://ehk.bme.hu/szabalyzat/koljog

2021. augusztus 16-án nem volt érvényben és hatályban kollégiumi mentori
illetve kollégiumi vezető mentori szerződés.

 

Üdvözlettel,

Pál Tamás kabinetfőnök úr megbízásából

Dankó Szabina
Ügyvivő szakértő
Kancellári Kabinet
________________________________________________________________________________________

[4]cid:[email protected]
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület

 

 

idézett részek megjelenítése