NAV-ról szóló kormányrendelet módosítása

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) megalkotására irányuló kormány-előterjesztést,
b) közigazgatási egyeztetésre bocsátott tervezetét,
c) 31. § 1. pontjában foglalt, az alaprendelet 1. § (6) bekezdés b)pontjának hatályon kívül helyezésére vonatkozó döntés tekintetében az arra javaslatot tevő személy vagy szervezet megjelölését, illetve az erre vonatkozó írásos javaslatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 8.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[1]Leírás: cid:[email protected]

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

[2]www.kormany.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

3 Attachments

 

 

Iktsz. NGM/976/2014 (NGM/26356/2013)

atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

részére

 

Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozva a Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatán keresztül
érkezett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek
kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 7.) Korm. rendeletre
(a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó adatigénylésre, a Korm.
rendelet tárcakörözésre kiküldött 2012. november 15-i, valamint a
Kormányülésen benyújtásra került 2012. december 5-i normaszövegét és
hatásvizsgálati lapjait mellékelten megküldöm.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[1][NGM request email]

Tel.:795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése