Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Jelen adatigénylésem a http://kimittud.atlatszo.hu/request/nav-... oldalon található "NAV határozat" adatigénylés folytatása, kérem abban a kontextusban kezeljék.

Emlékeztetőül: a megelőző adatigénylésre a következő hivatalos választ kaptam:
"az útépítéssel kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettséget megállapító NAV határozat hivatalunkhoz nem érkezett."

Ugyanakkor "baráti tájékoztatásként" az alábbi információ jutott el hozzám:

"Csak egy apróka tájékoztató. Az útépítésekkel kapcsolatos Áfa kérdésben még nincs NAV határozat, csak vizsgálati jegyzőkönyv és egy arra készített válasz."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A "baráti tájékoztatóban" szereplő vizsgálati jegyzőkönyvet és az arra készített választ, amennyiben azok léteznek.
2. Amennyiben ilyen jegyzékönyv és/vagy válasz nem létezik, azokat a tényszerű adatokat, amelyeket a Hivatal kezel (akár mint beérkezett, akár mint elküldött vagy tárgyalt iratokat, tényeket), amelyek az alapját képezik a "NAV határozat" című adatigénylésben általam kontextusként ismertetett levelezésnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 25.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, hogy a
http://kimittud.atlatszo.hu/request/nav-...
címen elérhető, késedelemben lévő adatigénylésemet válaszolják meg.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény ("BTK") 177/B. §-a alapján
"""
Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi
rendelkezések megszegésével

a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
[...]

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
"""

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Veres Erika, Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Magosányi Úr!

 

 

Közérdekű adatigénylés kérelmére mellékelten küldöm a NAV jegyzőkönyvet,
és az arra küldött választ.

 

 

Tisztelettel

 

 

Dr Guba Zsolt

jegyző

 

 

From: Szabados Zsuzsanna
Sent: Wednesday, July 11, 2012 5:00 PM
To: Veres Erika
Subject: FW: Message from KMBT_283

 

 

From: [1][email address] [[2]mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, July 11, 2012 5:55 PM
To: Szabados Zsuzsanna
Subject: Message from KMBT_283

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]