NAIH vizsgálat eredménye

dr. Varga Gábor made this Közérdekűadat request to Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A balkaninsight.com 2022. január 25-ei cikke szerint Péterfalvi Attila szabadságon volt, amikor 2021 júliusában olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Magyarország titokban újságírókat, médiatulajdonosokat és ellenzéki politikusokat választott ki a Pegasus néven ismert invazív kémprogramok lehetséges célpontjainak. A magyarországi Direkt36 július 18-án tette közzé a hírt, és arról számolt be, hogy a törvényszéki elemzések kimutatták, hogy két oknyomozó riporterének eszközei fertőződtek meg az izraeli NSO Group cég által forgalmazott Pegasusszal. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, a NAIH-nak, amelyet Péterfalvi 2012 óta vezet, több mint két hétbe telt, mire megindította a vizsgálatot. Hat hónappal később az eredményeket nyilvánosságra kell hozni, és ha meglesznek, a NAIH szerint a nyilvánosság csak egy szerkesztett változatot fog látni. „Azokban az esetekben, amikor egy független, politikában nem érintett gazdálkodó szervezet megszegi a törvényt, néha bizonyos védelmet nyújt, de semmi esetre sem, aminek politikai vonatkozásai lehetnek” – mondta Majtényi, az Az Eötvös Károly Intézet igazgatója. Majtényi hangsúlyozta, hogy hatékony és megbízható adatvédelmi biztosra van szükség a NAIH pedig nem így áll a feladathoz – figyelmeztetett. „Az emberi jogok és a törvényes jogvédelem szempontjából elborzasztónak tartom” – mondta a Hatóságról. „A szükséges védelem elnyeréséhez független adatvédelmi ombudsmannak vagy hatóságnak kell lennie, de nem a NAIH-nak, amelynek szellemisége a hatalmasok és a gazdagok jogi védelme a hatalom hiányával vagy a szegényekkel szemben” – mondta. „A Hatóságnak pontosan az ellenkezőjét kellett volna tennie. Azért hozták létre, hogy a hatalommal nem rendelkezők és a kiszolgáltatottak védelmét szolgálja, nem pedig az adott kormányokat” – mondta, hivatkozva a Pegasus-ügyben a cselekvés hiányára. A Guardian szerint jogi lépéseket terveznek a magyar állam és a Pegasust gyártó izraeli NSO cég ellen azok a magyar újságírók, akiket célba vettek a kémszoftverrel.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Pegasusszal kapcsolatos NAIH vizsgálat eredményét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 28.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!
Üdvözlettel:
NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése