NAIH vizsgálat eredménye

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A balkaninsight.com 2022. január 25-ei cikke szerint Péterfalvi Attila szabadságon volt, amikor 2021 júliusában olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Magyarország titokban újságírókat, médiatulajdonosokat és ellenzéki politikusokat választott ki a Pegasus néven ismert invazív kémprogramok lehetséges célpontjainak. A magyarországi Direkt36 július 18-án tette közzé a hírt, és arról számolt be, hogy a törvényszéki elemzések kimutatták, hogy két oknyomozó riporterének eszközei fertőződtek meg az izraeli NSO Group cég által forgalmazott Pegasusszal. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, a NAIH-nak, amelyet Péterfalvi 2012 óta vezet, több mint két hétbe telt, mire megindította a vizsgálatot. Hat hónappal később az eredményeket nyilvánosságra kell hozni, és ha meglesznek, a NAIH szerint a nyilvánosság csak egy szerkesztett változatot fog látni. „Azokban az esetekben, amikor egy független, politikában nem érintett gazdálkodó szervezet megszegi a törvényt, néha bizonyos védelmet nyújt, de semmi esetre sem, aminek politikai vonatkozásai lehetnek” – mondta Majtényi, az Az Eötvös Károly Intézet igazgatója. Majtényi hangsúlyozta, hogy hatékony és megbízható adatvédelmi biztosra van szükség a NAIH pedig nem így áll a feladathoz – figyelmeztetett. „Az emberi jogok és a törvényes jogvédelem szempontjából elborzasztónak tartom” – mondta a Hatóságról. „A szükséges védelem elnyeréséhez független adatvédelmi ombudsmannak vagy hatóságnak kell lennie, de nem a NAIH-nak, amelynek szellemisége a hatalmasok és a gazdagok jogi védelme a hatalom hiányával vagy a szegényekkel szemben” – mondta. „A Hatóságnak pontosan az ellenkezőjét kellett volna tennie. Azért hozták létre, hogy a hatalommal nem rendelkezők és a kiszolgáltatottak védelmét szolgálja, nem pedig az adott kormányokat” – mondta, hivatkozva a Pegasus-ügyben a cselekvés hiányára. A Guardian szerint jogi lépéseket terveznek a magyar állam és a Pegasust gyártó izraeli NSO cég ellen azok a magyar újságírók, akiket célba vettek a kémszoftverrel.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Pegasusszal kapcsolatos NAIH vizsgálat eredményét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 28.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!
Üdvözlettel:
NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése