Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovacs Krisztina, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

NAIH kontra egészségügyi szolgáltatók adatkezelései

We're waiting for Kovacs Krisztina to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.) A NAIH eljárásrendjét arra vonatkozóan, ha gyanúként merül fel: az egészségügyi szolgáltató az általa kezelt (összesen egy példányban eü.szolgáltatónál lévő) adatokat, dokumentációkat utólagosan megváltoztatta.

( Többek között: az Önök által elvárt bizonyítékok listája, melyet ilyen esetben elfogadnak/elvárnak a panaszostól/ügyféltől, kapcsolatfelvételi módjuk az adott egészségügyi szolgáltatók felé, NAIH vizsgálat rendje, helyszíni szemle lefolytatásának rendje, számítógépes rendszer informatikai szakértő általi bevizsgálásának feltételei: az adott adatokon történt-e manipuláció vagy sem, milyen hatósággal/hatóságokkal működnek együtt, büntetés tételek, szankciók...stb.)

2.) 2010 évtől évenkénti bontásban szeretnék adatokat igényelni arról, hogy a NAIH hány esetben lett megkeresve:
A.) egészségügyi adatok kikérésével kapcsolatos bejelentésekkel, ebből hány esetet vizsgáltak ki, hány esetet utasítottak el érdemi vizsgálat nélkül, hány esetben büntettek meg egészségügyi szolgáltatót, és milyen büntetéstételek lettek kiróva, milyen gyakorisággal.
B.) egészségügyi adatok/dokumentációk utólagos manipulációjának gyanújával, ebből hány esetet vizsgáltak ki, hány esetet utasítottak el érdemi vizsgálat nélkül, hány esetben vontak be informatikai szakértőt,hány esetben büntettek meg egészségügyi szolgáltatót, és milyen büntetéstételek lettek kiróva, milyen gyakorisággal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 30.

Üdvözlettel:

Kovács Krisztina

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovacs Krisztina, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.