Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátátsával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
Fentiek alapján kérem, hogy tájékoztatni szíveskedjék a NAIH valamennyi munkatársának nevéről, beosztásáról, e-mail címéről, telefonszámáról és hogy az adott munkatárs a NAIH mely osztályán lát el feladatokat.

Kérem, hogy az igényelt adatokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 4.

Üdvözlettel:

Szabó Norbert

szabó norbert <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Szabó András úr!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető

 

 

Szél-Kovács Mária hozzászólt ()

Mi a baja a NAIH-nak az igénylők neveivel? Az Önét elírják, engem egy kötőjel szabálytalan használatára írásban figyelmeztetnek.

Szél-Kovács Mária hozzászólt ()

Tisztelt Szabó Úr!

Elnézést, hogy belekotyogok, de sofőr úgy tudom van kettő is, a listában viszont nem látok erre utalást. Vajon milyen munkakör maradt még ki? (biztonsági őr, portárs, ügyvéd?)

Horváth Béla hozzászólt ()

Tisztelt Szél-Kovács Mária!

Természetesen "belekotyog"-hat. - Ne kérjen elnézést! - itt szabad, sőt... Még szórakoztató is. - Egy határig...
- Lehet nem csak sofőr van az éppen aktuális állami szervnél, de lehet takarító, szakács, ápoló, kőműves segédmunkás, és vadakat terelő juhász is.
Ja és persze taxis.
- Vagy ez itt már nem a 1962-es Ki Mit Tud az Andrissal?

Kersánszky Valéria hozzászólt ()

Tisztelt Szabo Ur!

Az Onnek kiadott informacioban is ellentmondasok vannak:

http://www.naih.hu/files/3_3_1_juttataso...