NAIH emlékérem költségei és a díjazott kiválasztása

Szél-Kovács Mária

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az "információszabadság napja" alkalmából alapított és átadott ezüst emlékéremnek milyen költségei voltak (készíttetés, csomagolás, díjjal járó juttatás), továbbá, hogy a díjazott kiválasztása hány jelöltből, milyen szempontok alapján és ki által történt. Kérem válaszoljon, hogybármilyen szerződéses kapcsolatba került-e a díjazott által képviselt céggel a hatóság vagy annak vezető munkatársasi. Ha igen, akkor milyen díjazással.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 2.

Üdvözlettel: Szélkovács Mária

szél-kovács mária <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Szélkovács Mária Asszony!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető

 

 

Szél-Kovács Mária

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Köszönöm a válaszukat. Az információk alapján kérem jelöljék meg az
alábbiakat is:

(1) mikor és milyen formában teljesült az Ön által hivatkozott
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § szerinti Hivatalos
Értesítőben történő közzétele? Válaszában erre nem volt utalás.

Az Ön által a válaszba másolt szabályzat tudomásom szerint a naih.hu
weblapon "nyilvános szabályzatként" hozzáférhető, a kérdésem éppen arra irányult, hogy az abban
részletesen ki nem fejtett, de az Ön által is hivatkozott jogszabály
szerint feltételként meghatározottak hogyan teljesültek a NAIH
emlékérem esetében. Azaz: kérem jelölje meg, a 2011. évi CCII. törvény
22. § feltételeire tekintettel, hogy a díjazott milyen "kiemelkedően
magas színvonalú, példaértékű tevékenységet végzett végzett az információs önrendelkezési jog és
információszabadság terén". Kérem jelölje meg azt is, hogy hány jelölt közül került kiválasztásra és milyen "eljárási rend" alapján.

(2) Kérem továbbá, hogy a díjazott által képviselt HVG Orac Lap- és
Könyvkiadó Kft. által megjelentett, "Adatvédelem és
információszabadság a gyakorlatban" c. mű szerzői közül (Baka Péter,
Dudás Gábor, Filipovits Viktória, Freidler Gábor, Keszey gábor,
Kuthiné Nagy Andrea, Révész Balázs, Somogyvári Katalin. Szabó Endre
Győző, Sziklay Júlia, Trócsányi Sára és Zombor Ferenc) hányan állnak vagy álltak
a NAIH alkalmazásában illetőleg a NAIH-hal szerződéses viszonyban a 2012-es év folyamán.

(3) Tudomásul vettem, hogy a hatóság "nem vezet nyilvántartást a
vezetőinek szerződéseiről". Ez esetben kérem jelölje meg, hogy a HVG
Orac Lap- és Könyvkiadó Kft-vel (amelynek a törvényes képviselője a
díjazott volt) milyen szerződést kötött a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság hatóság, ki intézte a kiadvánnyal kapcsolatos
szerkesztői és lektorálási teendőket, továbbá, amennyiben vezetői
megbeszélés tárgya volt a kiadvány, abban az esetben kérem e
megbeszélések emlékezteőinek megküldését. Jelölje meg a kiadvány szakmai lektorát is.

Segítő együttműködését köszönöm.

Üdvözlettel:

Szél-Kovács Mária

szél-kovács mária <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Csikós Attila hozzászólt ()

Tagadhatatlan újítás az információszabadság történetében az a felfogás, amelyik szerint az információszabadság terén végzett
kiemelkedően magas színvonalú, példaértékű tevékenység a NAIH-elnök által szerkesztett mű kiadásával valósul meg, és ezért a kiadót a NAIH-elnök egyből ki is tünteti :)

Csikós Attila hozzászólt ()

Pfff... Ez már tényleg a Balkán. Bár lehet, hogy ezt ott sem merik megcsinálni.

Szél-Kovács Mária hozzászólt ()

A korrupcio per definitionem: barmilyen ellenszolgaltatas nyujtasa. Lektor nelkuli publikaciot kiadatni penzert vagy a dij elleneben?. Tudomanyos hatter nelkuli eloadok kontrol nelkul beszelnek, akiket epeszu szervezo nem enged katedrara, de a dijazott igen? Tudomanyos testulet, amelyben senki nem tud felmutatni tudomanyos hatteret? de a hatosag azt nem adja ki?
A hivatalos, eddig kapott valasz szerint viszont a hatosag nem vezet nyilvantartast a vezetok mashonnan szerzett juttatasairol (persze az adobevallasbol sem tunik fel?). A jog tehetetlen, hiszen nem a naih konferenciaja, nem a naih konyve, csak a naih dijazottja. Csak a nyilvanossag marad.

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Szélkovács Mária!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető

 

 

Szél-Kovács Mária

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Válaszukban nem a kérdéseimre válaszoltak.

Az Önökre is vonatkozó (éppen Önök által alkalmazott) törvény 30.§ (3) bekezdés szerint "az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt". Önök nemcsak a fenti nyolc napos határidőt nem tartották, de azt is elmulasztották megjelölni, (és az adat ki nem adására nem adtak tövény szerinti indokot) hogy:
- mikor jelent meg a Hivatalos Értesítőben a kitüntetés, ez az átadás feltétele ugyanis az Önök által hivatkozott jogszabály szerint.

Lásd: az Önök szabályzatában hivatkozott jogszabály 22.§ értelmében csak akkor alapítható ilyen típusú díj, ha 23. § (1) A 22. § (1) bekezdése szerint elismerés alapítására és adományozására jogosult elismerést akkor adományozhat, ha

"a) az elismerés elnevezését, fajtáit (osztályait),
b) az elismerésben részesíthető személyek körét,
c) az évente adományozható elismerések számát,
d) az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamint
e) az elismerés leírását
....e a 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult a Hivatalos Értesítőben közzétette."

- milyen eljárási rend alapján került kiadásra a díj?

Az Ön által hivatkozott szabályzat csak annyit tartalmaz, hogy "az elnök dönt". Kérem jelöljék meg, hogy mi a díjra vonatkozó eljárási rend, azaz: milyen szempontrendszer alapján döntött az elnök és mik voltak az adományozás feltételei. Szeretném tudni, hogy mit tett a díjazott az információszabadság terén, ugyanis a nevére rákeresve semmilyen információt nem találok az interneten. Amennyiben erre a kérdésemre a T. Hatóság nem hajlandó felelni, kérem az információ kiadásának megtagadását indokolják meg, ugyanis aszerint szándékszom peres eljárást indítani, hogy mi az információ megtagadásának az indoka.

- Végezetül kérem válaszoljanak a harmadik kérdésemre, vagy pontosan jelöljék meg, hogy mi alapján tagadják meg az igénylést, hiszen erre a már idézett törvény szerint kötelesek. A válaszukban szereplő indok, hogy a "NAIH által kezelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat körében nincs olyan egyéb információ", amelyet a rendelkezésemre tudna bocsátani nem elfogadható. A kérdésem az volt, hogy:
kötött-e a hatóság szerződést a HVG Orac Kft.-vel, kaptak-e a vezetők juttatást a HVG Orac Kft.-től, továbbá munkaidőben vezetői megbeszélés tárgya volt-e a kiadvány.Ha igen, kérem azok jegyzőkönyveit.

Bár kérdésemet nem vagyok köteles indokolni, fontosnak tartom, hogy a jelentős ügyhátralékkal és lemaradással küzdő hatóság munkatársai munkaidejükben vajon nem más pénzkereseti lehetőségre koncentrálnak-e. Mivel lektor nincs a kiadványon, a szakmai színvonal pedig első olvasatra is aggályos, felmerül bennem a kérdés, hogy összefüggésben van a díj és a kiadvány megjelentetése. Kérem ezért, hogy válaszoljanak, milyen díjazást kaptak a NAIH-os szerzők és munkaidejükben végezték-e a kiadvány megírását.

Kérem továbbá, hogy az Info tv. 30.§ rendelkezéseinek megfelelően elutasító válaszuk feleljen meg a törvényi követelményeknek.

Bízom abban, hogy nem szükséges pert indítanom, hiszen éppen Önök felelősek az információszabadságért és nem kérek titkos iratot.

Tisztelettel:

Szél-Kovács Mária

szél-kovács mária <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Szél-Kovács Mária!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető