NAIH-elnök professzori cím használata

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tudomásomra jutott, hogy a hatóság elnöke névjegyén a "professzor" megjelölést használja. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint "
az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal –, továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára." Az ún. "tiszteletbeli" professzorok számára a cím viselése nem engedélyezett.

Kérem, szíveskedjenek megjelölni, a NAIH elnöke milyen tudományos fokozattal rendelkezik, illetőleg melyik egyetemen rendelkezik habilitációval. Ha ezekről nincs szó, kérem megjelölni, hogy milyen felhatalmazással használja "professzor" címét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Csikós Attila

csikós attila <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Csikós Attila úr!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető

 

 

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Köszönöm válaszukat. Ugyanakkor meglepő, hogy az Elnök úr a wikipédiáról vett idézettel válaszol. Ráadásul nem kaptam egyenes választ, hanem csak mellébeszélést, aminek ha jól értem az a végkövetkeztetése, hogy az általános iskolai tanárok is professzorok.

Mindenesetre kiderült, hogy a NAIH elnöke, Péterfalvi úr nem rendelkezik tudományos fokozattal. A prof. rövidítés használata pedig egyértelműen az Elnök úr által kiváló angolsággal mondott "university full professor" mivoltra utal. Így helyes volna, ha a jövőben nem használná rövidítésként a prof. dr. megjelölést, mivel az megtévesztő.

Üdvözlettel:

Csikós Attila

csikós attila <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Szabó Máté hozzászólt ()

Kaptam a napokban egy hivatalos levelet a NAIH elnökétől, amit úgy írt alá, hogy "elnök, c. egyetemi tanár", és ezt meglehetősen furcsának tartottam. Erről eszembe jutott ez az adatigénylés. Ha valaki a jövőben foglalkozik még ezzel a témával, érdekes lehet, ezért írom ide.