Nagymarosi vízjogi létesítési engedélyek

Az igénylés sikeres volt.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Duna folyam bal part 1696 fkm és 1692 fkm közötti szakaszon 2010. január 1. óta kiadott, illetve a folyamatban lévő kérelmezett vízjogi létesítési engedélyek listáját, a kérelmezők nevének és a vízilétesítmény megnevezésének (céljának) feltüntetésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 1.

Üdvözlettel:

Péteri György

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt FKI Hivatal!
Tisztelt dr. Győrfi Gábor tű. alezredes, hivatalvezető!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a válaszában említett két kiadott engedély és módosításaik másolatát.
Kérem továbbá, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a folyamatban lévő kérelmek listáját a Duna folyam bal part 1696 fkm és 1692 fkm közötti szakaszon a kérelmezők nevével és a vízilétesítmény megnevezésének (céljának) feltüntetésével.
Köszönöm.

Üdvözlettel:

Péteri György

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

[Subject only] RE: Nagymaros adatigény válasz

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Hivatal!
Tisztelt dr. Győrfi Gábor tű. alezredes, hivatalvezető!

Köszönöm válaszát!

Üdvözlettel:

Péteri György