Nagybarca Község konyha és Bánhorváti Önkormányzattal kötött szerződés.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Nagybarca Község konyha és Bánhorváti Önkormányzattal kötött szerződés mely az ételt
2018 .06.02. napjától biztosítja a Bánhorváti szociális konyha részére mennyi főre és milyen térítési díjjal.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 7.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc!
Közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adom:
A Bánhorváti Községi Önkormányzat és a Nagybarcai Főzőkonyha között nincs
az ételszállításra vonatkozó szerződés.
Tisztelettel:
Deák-Szinyéri József
polgármester

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #15153 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Tisztelt polgármester úr .
Az eredeti adatigénylésemben szállításról szó sem esik ,mivel a szállítási tevékenységet az önkormányzatunk falu buszával végzik.
,,Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Nagybarca Község konyha és Bánhorváti Önkormányzattal kötött szerződés mely az ételt
2018 .06.02. napjától biztosítja a Bánhorváti szociális konyha részére mennyi főre és milyen térítési díjjal. "
Itt lényegében a térítési díjról kértem a választ mivel az ottani önkormányzat konyhán készül ebédünk akkor az itt bánhorváti szociális konyhai számlázáskor mért drágább tíz forinttal.
A nagybarcai konyha árai az alábbi linken érhetőek el:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5...

Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-01 -tól
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagybarca Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az étkeztetésért intézményi térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke: 417,- Ft+ÁFA.„

2. §

Ez a rendelet április.01 napján lép hatályba.

Tóth-Péter Zoltán sk. Dr. Szécsi Ottó sk.

polgármester jegyző

Ami áfával növelt bruttó érték 530 Ft akkor a szociálisan rászorulók településünkön Bánhorvátiban mért az itteni árat fizetjük az 540 Ft-ot.
Ez egy fő részére 20 ebédnél 200Ft 40 fő ebédjénél 8 000 Ft ezt mire költi a konyha ??
Más a könyvelés .
Itt kikerült az étel összeállításából beszállítói feladatokból az össze férhetetlenség elvét sértő személyek mert e feladatot más végzi el helyettük a Nagybarcai konyhán .
Kérem szépen a választ erre a kérdésre tisztelt polgármester úr

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc!
A Bánhorváti szociális étkezésben résztvevő személyekre a Bánhorváti
Községi Önkormányzat szociális étkezésről szóló rendelet hatályos amely a
Nemzeti Jogszabálytár
felületén megtalálható [1]http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5...
E rendelet szerint a térítési díj: „(5. §) (1) Az étkeztetésért intézményi
térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke: 425.- Ft+ ÁFA.
A számlázás során a számlát kibocsátó csak ezt, a jogszabályban
meghatározott összeget szerepeltetheti.
Az ebből eredő "megtakarítást" a Bánhorváti Községi Önkormányzat a
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde konyhájának működtetésére használja
fel.
Tisztelettel:
Deák-Szinyéri József
polgármester

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[email address]
 2. [7]http://kimittud.atlatszo.hu/
 3. mailto:[email address]
 4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request
email]
 5. [8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 6. [9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 7. [10]http://kimittud.atlatszo.hu/

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[11][FOI #15153 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5...
2. mailto:[email address]
3. http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. http://kimittud.atlatszo.hu/
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
10. http://kimittud.atlatszo.hu/
11. mailto:[email address]
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers