Tisztelt Ludas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Nagy Attila alpolgármester 2016 január 1. és 2020 június 30. közötti juttatásait, jutalmait, költségtérítési kimutatásait, útnyilvántartását, illetve hivatalban töltött munkaóráinak összesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 20.

Üdvözlettel:

László Ferenc

Titkárság Ludas, Ludas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

[Subject only] =?UTF-8?Q?RE:_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?= request - Nagy Attila alpolgármester juttatásai, jutalmai, munkaórái - Ludas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

idézett részek megjelenítése

Titkárság Ludas, Ludas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Melléklet

2 Melléklet

Tisztelt László Ferenc Úr!

Közérdekű adatigénylésének teljesítéseként csatoltan megküldöm levelemet
és a mellékletét képező táblázatot.

Kérem az e-mail átvételéről szíveskedjék visszajelzést küldeni.

Tisztelettel:

Forgó Istvánné
jegyző
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 3281 Karácsond, Szent István út 42.
Telefon: 06-37-322-001/18. mellék
Mobil: 06/30-9767046