Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Gáborné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Nagy Ádám polgármester/ Balázs Kálmán alpolgármester

Nagy Gáborné made this Közérdekűadat request to Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Nagy Gáborné to read a recent response and update the status.

Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Nagy Ádám polgármester 2022.évi személyi jutattásainak összegét ill. Balázs Kálmán tekintetében ugyanezt.

Tájékoztatom, hogy Szabó Sándor fősipán részére hasonló kérdést tettem fel, aki nem bújt ki a válasz alól.
Fekete Zsolt és Turopoli Zsolt is eleget tett az adatszolgáltatásnak.
Önök is tegyenek eleget alaptörvényből fakadó kötelezettségüknek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 8.

Üdvözlettel:

Nagy Gáborné

dr. Csépe Norbert, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Nagy Gáborné Asszony!

Örülök, hogy az előzőekben segíteni tudtam Önnek, tekintettel arra, hogy így szinte percek alatt javítani tudta a kérdését!
Kivételesen könnyű a helyzetem a választ illetően, mivel gondolom évekre visszamenőleg végtelenül precíz nyilvántartással rendelkezik, a korábbi település vezetők, dr. Szabó Sándor főispán úr, Fekete Zsolt és Turopoli Zsolt polgármester urak személyi juttatásaival kapcsolatban is, amely adatok nyilvánvalóan szorosan kapcsolódnak Nagy Ádám polgármester úr és Balázs Kálmán alpolgármester úr hasonló juttatásaival kapcsolatos nyilvántartásának logikai sorrendjébe. (Bevallom kissé szokatlan összehasonlítási alap, talán a napi friss újsággal való fotózkodáshoz hasonlatos, bizonyíték gyanánt.)
Nos, Nagy Ádám polgármester úr, 2022. évi nettó személyi juttatása a fentiek szerint így, pontosan 1.672.581,- forinttal több, mint elődjének, Balázs Kálmán alpolgármester úr, 2022. évi nettó személyi juttatása pedig 22.152,- forinttal több mint elődjeinek volt.
Az előzőek alapján könnyedén meghatározható a jelenlegi adat, amelyet közmegelégedésre nyilvánosságra hozhat, mint széles érdeklődésre számot tartó közadatot.
Alaptörvényből fakadó kötelezettségeinknek pedig abban a pillanatban eleget teszünk, amint ennek feltételeit az állam megfelelően biztosítja. Többek között például a közadat kérelmek visszaélésszerű használatának korlátozásával. Ugyanis amíg válaszolgatunk az országban a települések között gyakorlatilag listavezetőként, addig falu szerte tovább kergetik a sokgyerekes anyákat a kóborkutyák, ott marad a szemét ahová eldobták, megnő a fű az árokparton, keresztben állnak az útszélén a roncsautók, nem folyik el az esővíz, széthordják az emu farhátat az utcán, egymást lövik le a szomszédok, félrenéznek a rendőrök a hídnál drogot árulók láttán, százezrekért takaríttatjuk ki az árkokat, úgy marad a kátyú, de legfőképpen: k-i-ha-sz-ná-lat-lan marad a tekepálya...

Tisztelettel:

dr. Csépe Norbert
jegyző

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Gáborné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.