Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Gáborné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Nagy Ádám polgármester/ Balázs Kálmán alpolgármester

We're waiting for Nagy Gáborné to read a recent response and update the status.

Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Nagy Ádám polgármester 2022.évi illetmény és költségtérítésre fordított összegét ill. Balász Kálmán tekintetében ugyanezt.

Tájékoztatom, hogy Szabó Sándor fősipán részére hasonló kérdést tettem fel, aki nem bújt ki a válasz alól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 20.

Üdvözlettel:

Nagy Gáborné

dr. Csépe Norbert, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Nagy Gáborné Asszony!

Tájékoztatom, hogy közérdekű adatként feltett kérdésében meghatározottak szerint Nagy Ádám polgármesternek és Balázs Kálmán alpolgármesternek "2022. évi illetmény, és költségtérítésre fordított összege" nem ismert. Hivatalunk nem vezet olyan nyilvántartást, amely alapján az Ön által kért adat meghatározható lenne.

Engedje meg továbbá, hogy a "köz" nevében is köszönetemet fejezzem ki, hogy ezeket a hiánypótló adatokat összegyűjti, rendszerezi, elemzi és reményeink szerint, vélhetően közzé is teszi kutatásainak eredményét! Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy ezt a roppant terhet magára vállalta!
A végén pedig mindannyiunk érdekében végzett áldozatos és fáradhatatlan munkáját elősegítendő, felhívom a figyelmét, hogy a szó, vagy inkább fogalom amit keres, például a "személyi juttatás" lenne...

Tisztelettel:

dr. Csépe Norbert
jegyző

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Gáborné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.