Tisztelt Budapesti Történeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, és az alkotások nevét/címét, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 19.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Péter Farbaky,

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési
szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a  Múzeumból
kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak
alkotójának nevét, és az alkotások nevét/címét, a kölcsönzések
időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző
megnevezését.

A fenti típusú kölcsönzésekre vonatkozó szerződéseknek az elmúlt 11 évre
vonatkozó adatait elkezdtük irattárunkból kigyűjteni. Mivel ez elég nagy
munkát jelent, az info törvény alapján kérünk még egy 15 napos haladékot,
hogy az adatgyűjtést be tudjuk fejezni, és eredményét Önöknek át tudjuk
küldeni.

köszönettel

dr. Farbaky Péter főigazgató

Szabóné Forgács Erika, Budapesti Történeti Múzeum

12 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. között kötött, nettó 5 millió
forintot elérő szerződések listáját.
Ezúton mellékelem a 2008.01.01-2015.12.31 között megkötött szerződések
listáját.
2016. 01.01-02.19. között nem kötött az intézmény nettó 5 millió Ft-ot
elérő szerződést.
A hiányzó adatok megküldésére 15 napos hosszabbítást kérek az Info
tv.29§-a alapján.
 
Köszönettel,

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Szabóné Forgács Erika, Budapesti Történeti Múzeum

3 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. közötti teremkölcsönzési
szerződések listáját.
Ezúton mellékelem a 2013-2014 évben , illetve 2016. évben  megkötött
szerződések listáját.
 
A hiányzó adatok megküldésére 15 napos hosszabbítást kérek az Info tv.29
§-a alapján, szabad kapacitás hiányában.
 
Köszönettel,

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Tisztelt Szabóné Forgács Erika és dr. Farbaky Péter!

Köszönöm szépen az eddig megküldött információkat, és türelmesen várom a további adatszolgáltatást.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Péter Farbaky,

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Küldöm újra a halasztási kérelmünket, lehet, hogy nem kapta meg?
Kérem, válaszoljon.

köszönettel

dr. Farbaky Péter
főigazgató
Budapesti Történeti Múzeum

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Péter Farbaky <[1][email address]>
Dátum: 2016. március 3. 16:02
Tárgy: Műtárgykölcsönzések BTM
Címzett: [2][FOI #6207 email]
Másolatot kap: Juhász Gréta <[3][email address]>, Szabone Forgacs
Erika <[4][email address]>

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési
szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a  Múzeumból
kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak
alkotójának nevét, és az alkotások nevét/címét, a kölcsönzések
időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző
megnevezését.

A fenti típusú kölcsönzésekre vonatkozó szerződéseknek az elmúlt 11 évre
vonatkozó adatait elkezdtük irattárunkból kigyűjteni. Mivel ez elég nagy
munkát jelent, az info törvény alapján kérünk még egy 15 napos haladékot,
hogy az adatgyűjtést be tudjuk fejezni, és eredményét Önöknek át tudjuk
küldeni.

köszönettel

dr. Farbaky Péter főigazgató

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Farbaky Péter!

Megkaptam és válaszoltam is rá március 3-án, hogy természetesen türelmesen várom a további adatokat.
Az alábbi linken megtalálja az egész levelezést:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/muta...

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Péter Farbaky,

Kedves Katalin,
Nem találtam a választ, bocsánat, de így köszönöm, rendben van. Csináljuk!

üdvözlettel Farbaky Péter főigazgató BTM
2016. március 8. 17:01 Erdélyi Katalin írta,
<[1][FOI #6207 email]>:

Tisztelt dr. Farbaky Péter!

Megkaptam és válaszoltam is rá március 3-án, hogy természetesen
türelmesen várom a további adatokat.
Az alábbi linken megtalálja az egész levelezést:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/request/muta...

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

idézett részek megjelenítése

Szabóné Forgács Erika, Budapesti Történeti Múzeum

14 Melléklet

 
Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. közötti teremkölcsönzési
szerződések listáját.
Ezúton mellékelem a megkötött szerződések listáját.
 
Üdvözlettel,
 
 

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Szabóné Forgács Erika, Budapesti Történeti Múzeum

13 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. között kötött, nettó 5 millió
forintot elérő szerződések listáját.
Ezúton mellékelem az időszak teljes, nettó 5 millió forintot elérő
szerződés állományát.
2016. 01.01-02.19. között nem kötött az intézmény nettó 5 millió Ft-ot
elérő szerződést.
Üdvözlettel,

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Tisztelt Szabóné Forgács Erika!

Köszönöm az eddigi, és várom a további adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Budapesti Történeti Múzeum

2 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
Csatoltan küldjük válaszunkat a 2016. február 19-i keltezésű
adatigénylésükre.
 
Üdvözlettel:
 
 

Budapesti Történeti Múzeum

Főigazgatói titkárság
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel: +36 1 487-8801    +36 1 487-8802
[1][BTM request email]

[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[BTM request email]
2. http://www.btm.hu/

Tisztelt Budapesti Történeti Múzeum!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin