Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rácz Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Muskátlik

We're waiting for Rácz Zoltán to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Örömmel értesültem róla, hogy többezer muskátli ültetése történt újpesten.
Kérem küldjék meg részemre az ezzel kapcsolatos költségeket, árajánlatokat, szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 22.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatalunkhoz 2020. május 22. napján benyújtott – Budapest Főváros IV.
kerület Újpest Önkormányzat területén történt muskátli virágok ültetésére
vonatkozó – közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a jelen elektronikus
levelünkhöz csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dallos Andrea

jegyző

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

Fax: 231-3199

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Rácz Zoltán hozzászólt ()

Kedves Jegyző!

Ha már a múltkor a szemtelenség határát súrolva, inkább egy hosszabító levelet küldött, ahelyett, hogy ugyanannyi munkával elküldte volna a számlákat, akkor tegye már meg, hogy legalabb ezt a pofátlan 45 napot betartja!

Dr. Lehoczky Balázs, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A hivatalunkhoz 2020. május 25. napján benyújtott, Budapest Főváros IV.
kerület Újpest Önkormányzat területén ültetett többezer muskátlival
kapcsolatos költségek, árajánlatok és szerződések megküldésére irányuló
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-354

E-mail: [email address]

 

References

Visible links

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rácz Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.