Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetőjének és helyettesének 2013. december havi illetménye

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Baranyai Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetőjének és vezető-helyettesének
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 136.
§ (3) bekezdése szerinti 2013. év december havi
illetmény összegéről szóló tájékoztatást, mely adatok ugyanezen tv.
179. § i.) pontja alapján közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 6.

Üdvözlettel:

Molnár János

1 Attachment

Hivatal Baranya,

1 Attachment

 

Molnár János

adatigénylő részére

 

 

                Tisztelt Molnár János!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszul mellékelten megküldöm Önnek a Baranya
Megyei kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
igazgatója és igazgató-helyettese 2013. év december havi illetményére
vonatkozó adatokat.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

 

Pécs, 2014. február 25.

 

                                                              
Tisztelettel:

 

 

                                                                                                                            
Dr. Bércesi Ferenc

                                                                                                                            
      főigazgató

idézett részek megjelenítése