Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetőjének és vezető-helyettesének 2013. december havi illetménye.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetőjének és vezető-helyettesének
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 136.
§ (3) bekezdése szerinti 2013. év december havi
illetmény összegéről szóló tájékoztatást, mely adatok ugyanezen tv.
179. § i.) pontja alapján közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 16.

Üdvözlettel:

Molnár János

Nagy Ildikó,

Tisztelt Molnár János!

 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz 2014. január 16-án érkezett
megkeresésére hivatkozva az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. (1) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. § i) pontja alapján a
kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve vezetőjének
és vezető-helyetteseinek 2013. december havi illetményéről a következők
szerint tájékoztatjuk:

 

-       Mag Zoltán Tibor igazgató:             581 700 Ft/hó,

-       dr. Tóth Sándor igazgató-helyettes: 458 000 Ft/hó,

-       Tóth László igazgató-helyettes        444 500 Ft/hó.

 

 

Tisztelettel:

 

Nagy Ildikó

sajtóreferens

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Debrecen

Piac u. 54.

Tel: 52/504 102

06 20 804 7310

 

idézett részek megjelenítése