Munkatársak bérköltsége 2021.

Tényi István made this Közérdekűadat request to AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy 2021. évben mennyit költött összesen az Agora nonprofit Kft. a Tulipános házban dolgozó munkatársak bérére. Kérem, a vezető beosztású munkavállalók bérére költött összeget külön is feltüntetni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 4.

Üdvözlettel:

Tényi István

Hardiné Szabó Anita, AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Tényi István!

Adatigénylésére válaszolva a Tulipános Házban dolgozók 2021. évi bérköltségéről a csatolt dokumentumban foglat tájékoztatást adjuk.

Üdvözlettel,

Hardiné Szabó Anita
koordinációs igazgató

Agora Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Szent Borbála út. 19.
+ 36 30 618 98 60
www.avertesagoraja.hu
www.agoranonprofit.hu

T-SZOL csoport

-------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése