Munkabeszüntetések száma a tankerületben?

Kiss László made this Közérdekűadat request to KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.

Tisztelt Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor mukkáltatottja saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, és amelyeket a munkáltató tudomásul vett a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként személyes adatok nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 28.

Üdvözlettel:

Kiss László

Hódmezővásárhelyi TKK (KK), KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a lenti közérdekű adatkérésre adott választ.

Tisztelettel:

Miklós Anikó
tankerületi igazgató
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
Telefon: +36 (62) 795201
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Hódmezővásárhelyi TK!

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

A közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, a Klebelsberg Központ által ellenőrzött és jóváhagyott, hatályos szabályzata 16. § (5) alapján ha a kérelmezett adatot nem a TK kezeli, az adatközlő haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül megküldi a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet
az illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-dk
erről az adatigénylőt egyidejűleg értesíti.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

0.) az
azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor az illetékes szervekben: https://kk.gov.hu/intezmenyeink-dk foglalkoztatott személy saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként, személyes adatok nélkül,
ha ezeket az adatokat a Tankerület ismeri, megismerheti.

A szabályzata fenti pontjába foglalt esetben kérem

közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmem haladékalan megküldéséről szóló
1.) értesítését,
2.) vagy azt a tényt, hogy közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmemet illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-dk nem küldi meg,
továbbá igényelem a
3.) szabályzatában
a) adatközlőnek,
b) adatfelelősnek (szervezeti egység vezetője),
c) adatfeldolgozónak (akit a tankerületi igazgató jelöl ki a 6.§ (3) szerint),
d) a honlap üzemeltetőnek meghatározott
személy (jogi, természetes személy, vagy jogi személy egysége, annak természetes személy felelőse, vezetője, vagy képviselője) nevét,
ha azt a Tankerületi Központ Igazgatója ismeri, kezeli.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Hódmezővásárhelyi TK!

Helyesbítés:
A helyes URL link:
https://kk.gov.hu/intezmenyeink-hv

Üdvözlettel:

Kiss László

Hódmezővásárhelyi TKK (KK), KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a TK/058/00472-2/2023. iktatószámú tájékoztatást.

Tankerületi igazgató megbízása alapján:

Tisztelettel:

Báthoryné dr. Licska Anikó
szakmai vezető
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
Telefon: +36 (62) 795208
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Hódmezővásárhelyi TKK (KK)!

Igényelem a
jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó - felettes, illetve felügyeleti, vagy a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló és fenntartott, irányított - szervnek vagy személynek bármilyen módon tudomására jutott, valamennyi és bármilyen módon kezelt,

a 2022 évi V. törvény 14. és 15. §-ában foglalt
SZTRÁJKRA
vonatkozó bármely
ISMERET, INFORMÁCIÓ (adat),
amelyhez külön adatgyűjtésre, az adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására nincs szükség, és amelyet bárhol (honlapon vagy bármely más oldalon, bárhol a médiában)
KÖZZÉTETTEK a vonatkozó rendeletben meghatározott időtartamú,
2021-2022. és
2022-2023. tanév időszakában az adatigénylés teljesítéséig,
azaz legkésőbb a 2023. június 1-i adatigénylés elintézésére megszabott 15., a határidő meghosszabbítása esetén 30. napig, mely napok 2023. évben pénteki munkanapok,
SZÍVES RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁT
ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Az adatigénylés kizárólagos tárgya tehát
KÖZZÉTETT ADAT, a törvényben foglalt SZTRÁJK-ra vonatkozó, 2021 szeptembere és 2023 júniusa közötti időszakban közzétett adat (ismeret, információ), melyet a közfeladatot ellátó ismer, megismert, MELYET

ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN IGÉNYELEK.

Üdvözlettel:
Adatigénylő

Hódmezővásárhelyi TKK (KK), KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelem a lenti adatkérésre a választ.

Tisztelettel:

Miklós Anikó
tankerületi igazgató
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
Telefon: +36 (62) 795201
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése