Munkabeszüntetések száma a tankerületben?

Az igénylést elutasította a(z) Közép-Budai Tankerületi Központ.

Tisztelt Közép-Budai Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor mukkáltatottja saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, és amelyeket a munkáltató tudomásul vett a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként személyes adatok nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 28.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közép- Budai TKK (KK), Közép-Budai Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldjük válaszunkat!

Üdvözlettel
Közép-Budai Tankerületi Központ

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

A közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, a Klebelsberg Központ által ellenőrzött és jóváhagyott, hatályos szabályzata 16. § (5) alapján ha a kérelmezett adatot nem a TK kezeli, az adatközlő haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül megküldi a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet
az illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-kb,
erről az adatigénylőt egyidejűleg értesíti.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az
azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor az az illetékes szervekben: https://kk.gov.hu/intezmenyeink-kb foglalkoztatott személy saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, és amely adatokat a Közép-BudaiTK nem tart nyilván, nem kezel, nem tud egyszerű művelettel sem előállítani, a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként, személyes adatok nélkül,

közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmem haladékalan megküldéséről szóló
1.) értesítését,
2.) vagy azt a tényt, hogy közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmemet illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-kb nem küldte meg,
továbbá a
3.) szabályzatában
a) adatközlőnek,
b) adatfelelősnek (szervezeti egység vezetője),
c) adatfeldolgozónak (akit a tankerületi igazgató jelöl ki a 6.§ (3) szerint),
d) a honlap üzemeltetőnek meghatározott
személy (jogi, természetes személy, vagy jogi személy egysége, annak természetes személy felelőse, vezetője, vagy képviselője) nevét,
ha azt a Tankerületi Központ Igazgatója ismeri, kezeli.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közép- Budai TKK (KK), Közép-Budai Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldjük tájékoztató levelünket.

 

Üdvözlettel

Közép-Budai Tankerületi Központ

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Közép- Budai TKK (KK)!

Válaszából köszönettel tudomásul vettem a tankerületi központ szabálysértése tényét.

Továbbá, válasza és szabályszegése az alábbi, közérdekből nyilvános adatigénylésre, pontosított adatigénylésre kényszerít:

Kérem, a TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT lehető legrövidebb időn belül küldje meg a válaszban hivatkozott törvény és kapcsolódó rendeletei vonatkozó előírásainak megfelelően közzétett

1.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzatát, és

2.) Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatát

RÉSZLETEIBEN IS KIMÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Közép- Budai TKK (KK)!

Igényelem a
jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó - felettes, illetve felügyeleti, vagy a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló és fenntartott, irányított - szervnek vagy személynek bármilyen módon tudomására jutott, valamennyi és bármilyen módon kezelt,

a 2022 évi V. törvény 14. és 15. §-ában foglalt
SZTRÁJKRA
vonatkozó bármely
ISMERET, INFORMÁCIÓ (adat),
amelyhez külön adatgyűjtésre, az adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására nincs szükség, és amelyet bárhol (honlapon vagy bármely más oldalon, bárhol a médiában)
KÖZZÉTETTEK a vonatkozó rendeletben meghatározott időtartamú,
2021-2022. és
2022-2023. tanév időszakában az adatigénylés teljesítéséig,
azaz legkésőbb adatigénylés elintézésére megszabott 15., a határidő meghosszabbítása esetén 30. napig,
SZÍVES RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁT
ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Az adatigénylés kizárólagos tárgya tehát
KÖZZÉTETT ADAT, a törvényben foglalt SZTRÁJK-ra vonatkozó, 2021 szeptembere és 2023 júniusa közötti időszakban közzétett adat (ismeret, információ), melyet a közfeladatot ellátó ismer, megismert, MELYET

ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN IGÉNYELEK.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

2023. június 3.

Üdvözlettel:

Kiss László

Kis-Szabó Mónika, Közép-Budai Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldjük tájékoztató levelünket.

 

Üdvözlettel

Közép-Budai Tankerületi Központ

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a törvényben meghatározott, a köznevelési intézményeket érintő SZTRÁJK vonatkozásában KÖZZÉTETT ÉS NEM KÖZZÉTETT minden INFORMÁCIÓT, ADATOT ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN a
2021 - 2023. év időszakra vonatkozóan az adatigénylés teljesítéséig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Üdvözlettel:

Kiss László

Kis-Szabó Mónika, Közép-Budai Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékleten megküldjük tájékoztató levelünket.

Üdvözlettel

Közép-Budai Tankerületi Központ

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Takerületi Központ!

Köszönöm válaszát, és egyben tájékoztatom a következőkről:
37/A. § (1) Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.

37/B. § * (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is.

(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól.
37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) - a (4) és (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.
(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
(3) A közzétételre kötelezett szerv vezetője - a Hatóság véleményének kikérésével -, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg (a továbbiakban: egyedi közzétételi lista).
(4a) A 37/C. § szerint a felületen közzétételre kötelezettek az 1. melléklet „III. Gazdálkodási adatok” táblázat 3., 4. és 6. pontja szerinti adataik közzétételét a felület alkalmazásával is teljesíthetik.
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
1. § (1) A rendelet hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) terjed ki, kivéve azon országos vagy térségi feladatot ellátó közoktatási intézményeket, amelyek az Infotv. szerinti közzétételi kötelezettségüknek az Infotv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglalt módon tesznek eleget.
(2) E rendelet meghatározza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (a továbbiakban: közzétételi egység) vonatkozó előírásokat.
2. § (1) A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is.
(2) Az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adatközlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
(3) A különös és egyedi közzétételi listák szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket – azok tartalmától függően – az 1. melléklet szerinti tagolásban kell közzétenni.
(4) Ha az adatközlő a közzétételi listák szerinti adatokat az e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon is közzéteszi, biztosítania kell az e rendelet szerinti és az eltérő módon közzétett adatok teljes egyezőségét.
(5) Ha az Infotv. 37. § (4) bekezdése szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által közzéteendő adatok köre eltér az általános közzétételi listában foglaltaktól, a (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
3. § (1) A közzétételi egységek részét képező, önálló közzétételi egységnek nem minősülő önálló adatállományokat olyan formátumban kell közzétenni, amely biztosítja azok széles körű olvashatóságát.
(2) Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni, és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni.
(3)–(4)
(5) A (2) bekezdésben és a közzétételi lista által meghatározott keretek között a közzétételi egységet előállító adatfelelős vagy – az egymás közti feladatmegosztástól függően – adatközlő az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve maga határozza meg, hogy az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat hány önálló adatállományban jeleníti meg.
4. § A közzétételi egységekben fel kell tüntetni:
a) a legutóbbi módosítás idejét,
b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást,
c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességű városok vonatkozásában 2007. január 1-jétől, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésőbb 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.
2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

Tisztelettel igényelem a fentiek szerint közzétett igényelt adatokat részleteiben is kimásolhatóan, elektronikus másolatban.

Üdvözlettel:
Kiss László