MTVA-blogokkal kapcsolatos szerződések

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
- a Caparetto blog (caparettoblog.hu)
- a Gazda blog (gazdablog.hu)
- a Mozgástér blog (mozgasterblog.hu)
- a Kötelék blog (kotelekblog.hu)
- a Látószög blog (latoszogblog.hu)
- az Urbánus blog (urbanosblog.hu)
- a Médiahorizont blog (mediahorizontblog.hu)
- a Messzelátó blog (messzelatoblog.hu)
- a Családban marad! blog (ficsakblog.hu)
- az Alaptörvény blog (alaptorvenyblog.hu)

szerzőivel kötött szerződéseket minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 13.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt [1]Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

Hivatkozással 2019. április 13. napján küldött adatigénylésükre
tájékoztatjuk Önöket, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt
adatok nagy számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az
adatigénylés teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

Tekintettel arra, hogy az Önök adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége:
113.540,- Ft, melyet 4.400,- Ft x 2  munkaóra, 3.348,- Ft x 5 munkaóra,
valamint 4.400,- Ft x 20  munkaóra költséggel határoztunk meg. Ezen
összegből az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 29.§ (5) bekezdésének c) pontja alapján levonásba helyeztünk
16.821,- Ft -ot, valamint az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján további
5.000,- Ft-ot, ekként az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos – Ön
által megfizetendő – költségtérítés összege 91.719,- Ft, azaz
kilencvenegyezer-hétszáztizenkilenc forint.

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartják-e.
Kérjük nyilatkozatukban szíveskedjenek megadni székhelyüket és
adószámukat, hogy  postafordultával díjbekérőt küldhessünk az Önök
részére.

A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesíthetik. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjenek
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2019.IV.13.) költségtérítés”.

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

Kérjük szíves visszajelzésüket arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapták.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[3]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
<[4][FOI #12602 email]>

 

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

- a Caparetto blog (caparettoblog.hu)

- a Gazda blog (gazdablog.hu)

- a Mozgástér blog (mozgasterblog.hu)

- a Kötelék blog (kotelekblog.hu)

- a Látószög blog (latoszogblog.hu)

- az Urbánus blog (urbanosblog.hu)

- a Médiahorizont blog (mediahorizontblog.hu)

- a Messzelátó blog (messzelatoblog.hu)

- a Családban marad! blog (ficsakblog.hu)

- az Alaptörvény blog (alaptorvenyblog.hu)

 

szerzőivel kötött szerződéseket minden mellékletükkel együtt.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2019. április 13.

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[5][FOI #12602 email]

 

Ha a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem a(z)
[6][MTVA request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [9]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [10]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://atlatszo.hu/
2. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #12602 email]
5. mailto:[FOI #12602 email]
6. mailto:[MTVA request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
10. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...