MTV EMA Gála 2020

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az MTV European Music Awards 2020 kapcsán kötött megállapodások tartalmát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 25.

Üdvözlettel:
Szalay Dániel

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése alapján, a közérdekű
adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 15 napon belül tesz eleget, a fent meghatározott határidő egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

 

Kérésének megválaszolásáig további (15 nap) szíves türelmét kérjük.

 

Tisztelettel:                          

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő
közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

 

Kérésének megválaszolásáig további szíves türelmét kérjük.

 

Tisztelettel: 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Szalay Dániel hozzászólt ()

A 2020. október 25-i adatigénylésre, ami egy darab szerződés megküldését jelentené, a Magyar Turisztikai Ügynökség először 15 nappal megtoldotta a teljesítési határidőt, mert annyira óriási feladat, aztán most újabb 45 nappal akarják megtoldani a dokumentum megküldését, mert szerintük ki kell maxolni azt a lehetőséget, hogy a kormány a koronavírus miatti védekezésre hivatkozva egy időközben elfogadott rendelettel kitolta a végső határidőt.

Tisztelt MT Info!

Szíveskedjenek kérem igazolni, hogy a kért szerződés megküdésével veszélybe kerülne hivataluk koronavírus elleni védekezése. A rendelet szerint ugyanis a 45 napos határidő csak abban az esetben biztosított, ha " valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné."
Kérem szíveskedjenek okiratokkal és tényadatokkal igazolni, hogy 1 db szerződés megküldése - mely nagyjából 3-5 perc időtartamot igényelne - veszélybe sodorná intézményük védekezését, közfeladatai ellátását.Ennek hiányában kénytelen vagyok azt akként értékelni, hogy hivataluk rosszhiszeműen visszaél egy határidővel, korlátozva nemzetközi szerződések által is biztosított, információszabadsághoz való jogaimban.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A 2020. évi MTV European Music Awards (MTV EMA) több okból is rendhagyó
volt. A gálának emellett először volt két házigazdája – Magyarország és
Anglia –, ráadásul a régióban elsőként hazánk adott otthont az eseménynek.

Ez volt az első alkalom, hogy a szervezők virtuális műsorral jelentkeztek,
ami a koronavírus-járvány miatt elkerülhetetlen volt. Ennek a rendhagyó
virtuális show-nak a szervezéssel járó kiadása a töredéke volt annak,
mintha rendesen, nézők előtt rendezték volna meg az eseményt, ezt a
költséget pedig az MTV magára vállalta. 

A világszerte 180 országban közvetített eseményen a nézők virtuális turnén
vehettek részt, betekinthettek a kulisszák mögé és Budapest mellett
Veszprém és Esztergom látványosságaiban is gyönyörködhettek. Budapest az
első olyan város, amelyik egymást követő két évben is a házigazdája lesz a
világ egyik legnagyobb könnyűzenei eseményének. Az [1]MTV EMA óriási
lehetőség Magyarország számára, és nemcsak azért, mert a nemzetközi
események nagymértékben hozzájárulnak a pozitív országkép kialakításához
hanem azért is, mert turisztikai szempontból nagy potenciál rejlik bennük.

 

Tisztelettel:                           

 

 

  
   [2]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

 

References

Visible links
1. Koreai banda tarolt az MTV EMA-n
https://index.hu/kultur/2020/11/09/korea...
2. https://mtu.gov.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Szalay Dániel hozzászólt ()

Tisztelt MT!

Amit írtak "válaszként", az mindössze marketing, hogy micsoda szuper egy amúgy lezárt, turizmusa tekintetében is leállított országot reklámozni a turistákszámára, én viszont a konkrétan bekért adatokra kértem konkrét választ mint adatgazdától , illetve a szerződést, amiből kiderül, hogy mennyi közpénzt költöttek el az erre az önök szerint kiválóan hasznosuló dologra.

Valamint korábban arra hivatkoztak, hogy a válaszadásuk veszélybe sodorná a koronavírus elleni védekezésüket, ezért arra is kértem választ, hogy a válaszadással miként sodorták volna veszélybe az önök szervezetét, illetve kértem ezen állításuk alátámasztását, hogy az ne csak blöff legyen.

Vagy akkor nem kívánnak eleget tenni Magyarország törvényeinek, így az önökre is vonatkozó törvényi kötelezettségnek, amit az információszabadságról szóló törvény ír elő, tehát sumákolni kívánnak?

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2020-ban megvalósult MTV European Music Awards rendezvénnyel kapcsolatos
közérdekű adatigénylésével összefüggésben a következőkről tájékoztatom:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadáságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján csatoltan rendelkezésére bocsátom a
szerződés közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

[2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia... Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23.
E-mail:
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]
 

 

References

Visible links
2. http://itthon.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Szalay Dániel hozzászólt ()

Az adatigénylő cinikus módon gyakorlatilag csak fekete pacákat küldött válaszként, érdemi adatokat továbbra sem. Az adatgazda továbbra is jogsértést valósít meg, közérdekű adatokat tart vissza, megsértve az információszabadsághoz fűződő jogaimat.

Szalay Dániel hozzászólt ()

Helyesen: az Adatgazda cinikus módon gyakorlatilag csak fekete pacákat küldött válaszként, érdemi adatokat továbbra sem. Az adatgazda továbbra is jogsértést valósít meg, közérdekű adatokat tart vissza, megsértve az információszabadsághoz fűződő jogaimat.