M.S. CONCORD TANÁCSADÓ ÉS SZOLG BT. vállalkozói szerződés teljesítésigazolása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2011-ben a M.S. CONCORD TANÁCSADÓ ÉS SZOLG BT.-vel "A vasárnapi nyitvatartással kapcsolatos felmérés, elemzés" tárgyban 3.187.500 forint értékben kötött szerződés teljesítésigazolását és a szerződés keretében elkészült valamennyi iratot, tanulmányt, igazolást.
http://2010-2014.kormany.hu/download/5/e...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 21.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)!

A közérdekű adatigénylést visszavonom.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

NGM/13375/2015 – közérdekû adatigénylés

 

Ferencz Gábor úr részére

 

[1][FOI #4261 email]

(Atlatszo.hu)

 

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 2015. március 23. napján érkezett
közérdekû adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium által az M.S. Concord Tanácsadó és
Szolgáltató Bt.-tõl megrendelt közvélemény-kutatást az alábbi elektronikus
elérhetõségen találhatja meg:

 

[2]http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&am...

 

Jelen e-mail-ünk mellékleteként elektronikusan megküldjük:

 

-          az M.S. Concord Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság által
kiállított számlát,

-          a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiállított
teljesítésigazolást.

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

idézett részek megjelenítése