Mozgáskorlátozottak utazása a MÁV-Start Zrt. járatain

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szíveskedjenek részletesen tájékoztatni arról, hogy a https://mav-start.blogspot.com/2019/11/i...
linken közzétett igénybejelentő lap leadását követően milyen folyamat szerint zajlik a személyszállítás teljesítése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 13.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.11.13-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

Az igénybejelentő lap leadását követően az alábbi folyamat szerint zajlik
a személyszállítás teljesítése:

1.      Az utazást szervező a Területi Személyszállítási Igazgatóságok
(TSZVI) és a Járműbiztosítási Igazgatóságok (JBI) bevonásával
megvizsgálja, hogy a szolgáltatáshoz szükséges feltételek adottak-e az
időpont, vonat, állomás tekintetében:

·         van-e valamilyen korlátozás, akadályozó tényező (pl. az
útvonalon vágányzár, vonatpótló autóbusz közlekedése);

·         meggyőződik, hogy a vonat szerelvényében rendelkezésre áll-e
kerekesszék szállítására alkalmas jármű;

·         amennyiben önemelős járművel rendelkezik, egyeztet a kezelő
személyzetről;

·         amennyiben nem önemelős járművel biztosított a szolgáltatás:

·         meggyőződik az utazásban érintett állomásokon rendelkezésre
áll-e meghirdetett állomási emelő berendezés;

·         meggyőződik az utazásban érintett állomásokon rendelkezésre
áll-e emelő berendezést kezelő személyzet;

·         tisztázza a kiinduló állomáson, az átszálló állomás/ok/on és a
célállomáson a MÁV Zrt.-vel az infrastrukturális feltételek meglétét: azaz
állomási emelő berendezés kivonulási útvonalának használhatóságát, az
állomást és a peront meg lehet-e közelíteni kerekesszékkel;

·         bármely fenti feltétel hiányában törekszik a szolgáltatás
alternatív lehetőségének feltérképezésére;

·         bármelyik fenti feltétel hiánya esetén vizsgálni kell az
esetlegesen más időpont / más vonat / más kiindulási /illetve célállomás
tekintetében a lehetőségeket, az utassal történt egyeztetés alapján.

2.      Rendelkezés kiadása az érintettek részére.

3.      Utas részére történő visszajelzés (értesítés az elfogadásról,
illetve visszautasításról) az igénybejelentésen megadott elérhetőségen.

4.      A kiadott rendelkezés alapján értesítik az érintett vonat
személyzetét a bejelentett utazásról.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése