Mozdony és személykocsi felmatricázás a 2022-es Eucharisztikus Kongresszusra

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy hány mozdonyra és személykocsira került a 2022-es Eucharisztikus Kongresszust reklámozó matricázás. Mikor történt a matricázás, és ezekből hányat állítottak vissza az eredeti állapotba? Az eredeti állapotba vissza nem állított mozdonyok és személykocsik visszaállítása várhatóan mikor történik meg?
A kongresszus óta eltelt elmúlt kb. 1 éveben fizetett-e a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság vagy egyéb jogi személy reklám vagy egyéb költséget a felmatricázott mozdonyok vagy személykocsik után?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 24.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás
Magyar Ateista Társaság

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2022. szeptember 24-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.09.24. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
Az Eucharisztikus Kongresszus grafikai elemeit 2 villamos mozdonyon és 14 belföldi forgalomban közlekedő IC osztályú vasúti kocsin jelenítették meg.
A matricázás 2019-ben valósult meg, és ezidáig egy villamos mozdonyról távolítottuk el a dekorációt.
A tervek szerint a dekorációval ellátott vasúti kocsik fővizsga javítására 2023-ban sor kerül, ennek keretében a kocsikról a dekorációt eltávolítjuk. A villamos mozdonyról terveink szerint szintén legkésőbb 2023-ban lekerül ez a dekoráció.
A kongresszus óta eltelt elmúlt kb. 1 évben nem fizetett a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság vagy egyéb jogi személy reklám vagy egyéb költséget a felmatricázott mozdonyok vagy személykocsik után.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése