Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tamás Gáspár, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Moszkvába repült a Magyar Honvédség repülőgépe

We're waiting for Tamás Gáspár to read a recent response and update the status.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Magyar Honvédség HUAF 653 jelzésű, Dassault Falcon 7X repülőgépe 2022. augusztus 21-én Moszkvába repült, ahonnan másnap tért vissza. A gép vasárnap 11:57-kor indult és helyi idő szerint délután három órakor ért Moszkvába, ahol is a Vnukovo reptéren landolt. A repülőgép hétfő este, helyi idő szerint 19:02 perckor szállt fel ismét, majd a két órás utat követően, magyar idő szerint 20:10-kor szállt le a Liszt Ferenc Repülőtéren. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mely kormánytagok utaztak ezen a repülőgépen és mi volt az utazás célja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Tamás Gáspár

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

                                 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/429/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Tamás Gáspár 
                                                                     
             

részére                                                                                                     
                                                                                                   

    

                                                                         

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) A Magyar Honvédség HUAF 653 jelzésű, Dassault Falcon 7X repülőgépe
2022. augusztus 21-én Moszkvába repült, ahonnan másnap tért vissza. A gép
vasárnap 11:57-kor indult és helyi idő szerint délután három órakor ért
Moszkvába, ahol is a Vnukovo reptéren landolt. A repülőgép hétfő este,
helyi idő szerint 19:02 perckor szállt fel ismét, majd a két órás utat
követően, magyar idő szerint 20:10-kor szállt le a Liszt Ferenc
Repülőtéren. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre, hogy mely kormánytagok utaztak ezen a repülőgépen és mi volt az
utazás célja. (…)”

A 2022. augusztus 23-i Kormányinfón elhangzottak szerint a honvédségi
repülőgéppel Nagy Márton miniszter úr utazott, aki energetikai
beszerzésről tárgyalt.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

                                 Tisztelettel:

                                    

                                                            Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tamás Gáspár, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.