Molnár Mária Judit nyilatkozata "vérből izolált DNS" folyamatáról

Kovalkovics István (Fiók felfüggesztve) made this Közérdekűadat request to Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Ezt az igénylést jelentették az adminisztrátornak (valószínűleg azért, mert zaklató jellegű vagy személyes információra irányult)

Kovalkovics István (Fiók felfüggesztve)

Tisztelt Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A "vérből izolált DNS" folyamat ábra jellegű pontos algoritmusát, pontos eszköz és felhasznált anyagok megnevezéssel írják le (magyar nyelven, rövidítésektől mentes formában), amit az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint töltsenek fel a kimittud.atlatszo.hu weboldalra pdf formátumban.

A folyamathoz felhasznált - 100eFt-ot meghaladó értékű - eszköz pontos megnevezéseknél hivatkozzanak a korábban közzétett
https://kimittud.atlatszo.hu/request/100...
linken lévő listán található gyári számokra. A folyamathoz felhasznált - 100 eFt alatti értékű - eszközök megnevezésénél olyan azonosítót használjanak mely alapján gyári katalógusból az eszköz egyértelműen beazonosítható.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Kovalkovics István