Molnár János-barlang

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Horn Gabriella (Fiók felfüggesztve)

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest, II.ker. Molnár János-barlangra 2012 során kiadott és visszavont kutatási engedélyeket, a barlangra vonatkozóan 2012-ben
hozott döntéseket és az idén aláírt, illetve hatályos
szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 15.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Közép-Duna-völgyi KTVF központi postafiók, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tisztelt Címzett,

 

elektronikus levelét a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fogadta.*

 

  Telefon: +36/1-478-4400;  Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12; WEB:
kdvktvf.zoldhatosag.hu

             Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

 

 

*Ez egy automatikus rendszerüzenet