Modern Media Group szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Liszt Ferenc Zeneművészeti és Zenetudományi Egyetem, Koncertközpont !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ös évben a Modern Media Group zrt-vel (cgj: 01-10-048419) kötött szerződések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 29.

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

Kommunikáció, Liszt Ferenc Zeneművészeti és Zenetudományi Egyetem, Koncertközpont

Tisztelt Jakabfy Tamás Úr!

 

Megkaptuk adatkérésről szóló levelét, melyre válaszként az alábbi
tájékoztatást küldjük:

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Modern Média Group Zrt. között
semmifajta közvetlen szerződés nincs, mivel a Zeneakadémia saját
hatáskörben lefolytatott „Hirdetési és médiaszolgáltatások megrendelése,
valamint médiatervezési és – vásárlási feladatok ellátása a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem részére” tárgyban lebonyolított tárgyalásos
közbeszerzési eljárásának nyertese az MEC Hungary Kft. A szerződés
megtekinthető a [1]http://zeneakademia.hu/ honlapon.

Ugyanakkor szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015. évben a Modern
Média Group Zrt.-re allokált készpénzes költés nettó 1.501.804 Ft, amely
mellett a többi, több mint 45 médiapartnerünknél realizálódik a
Zeneakadémia médiaköltése.

 

Üdvözlettel,

 

Zeneakadémia Kommunikáció

 

 

 

References

Visible links
1. http://zeneakademia.hu/hu/kezdolap

Tisztelt Zeneakadémia!

Válaszukat köszönöm szépen!

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás