Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala letiltotta a profilomat. Mindezt valószínűleg több a „#Családmentő Gyermekvédelmi Program indul az önkormányzat szervezésében!” posztjához írt kommentem miatt tette. A letiltás tényével nem értek egyet, hiszen hozzászólásom nem tartalmazott sem oda nem illő megjegyzést, sem olyan témát, amelyet egy közszereplőnek ne kelljen tűrnie.

Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala a következő névjegy adatokkal rendelkezik:

Elérhetőség és alapadatok
e-mail: [email address]
honlap: csepel.hu
Mobil: +36 1 427 6100

Adatvédelmi és jogi információ
https://csepel.hu/#/news/adatkezelesi-ta...

Borbély Lénárd névjegye
Borbély Lénárd polgármester ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy nyilvános szereplései során fénykép és videofelvételek készülhetnek, melyek az Önkormányzat és szervei újságjában, honlapján közösségi média felületein és hírleveleiben közzétételre kerülhetnek a kerületi lakosok tájékoztatása céljából. A polgármester által megbízott személy a felvételek készítése során minden esetben törekszik arra, hogy a felvételeken emberek sokasága legyen látható, az azon szereplő magánszemélyek ne egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei jelenjenek meg. A fénykép és videofelvételek készítésével és közzétételével kapcsolatos részletes tájékoztató, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes leírása elérhető a következő linken: https://csepel.hu/#/news/adatkezelesi-ta...

A fentiek alapján vélelmezhető, hogy Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala önkormányzati kezelésben van.

Közérdekű adatigénylés
1. Amennyiben Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala önkormányzati kezelésben van kérem adja meg részemre a moderálási feltételeket és az adminisztrátoroktól származó csoportszabályokat.
2. Kérem küldje meg részemre XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának hivatalos facebook oldalának moderálási feltételeit és az adminisztrátoroktól származó csoportszabályait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 21.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

 • Attachment

  Vadai Attila t j koztat s hat rid hosszabb t s Moder l si s csoporthaszn lati felt telek.pdf

  202K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításáról szóló tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

Feladó: Vadai Attila <[1][FOI #23521 email]>
Dátum: 2023. november 21. 15:17:58 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Moderálási és csoporthasználati
feltételek a csepeli hivatalos facebook oldalakon

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala
letiltotta a profilomat. Mindezt valószínűleg több a „#Családmentő
Gyermekvédelmi Program indul az önkormányzat szervezésében!” posztjához
írt kommentem miatt tette. A letiltás tényével nem értek egyet, hiszen
hozzászólásom nem tartalmazott sem oda nem illő megjegyzést, sem olyan
témát, amelyet egy közszereplőnek ne kelljen tűrnie.

Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala a
következő névjegy adatokkal rendelkezik:

Elérhetőség és alapadatok
e-mail: [3][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
honlap: csepel.hu
Mobil: +36 1 427 6100

Adatvédelmi és jogi információ
[4]https://csepel.hu/#/news/adatkezelesi-ta...

Borbély Lénárd névjegye
Borbély Lénárd polgármester ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy
nyilvános szereplései során fénykép és videofelvételek készülhetnek,
melyek az Önkormányzat és szervei újságjában, honlapján közösségi média
felületein és hírleveleiben közzétételre kerülhetnek a kerületi lakosok
tájékoztatása céljából. A polgármester által megbízott személy a
felvételek készítése során minden esetben törekszik arra, hogy a
felvételeken emberek sokasága legyen látható, az azon szereplő
magánszemélyek ne egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei
jelenjenek meg. A fénykép és videofelvételek készítésével és
közzétételével kapcsolatos részletes tájékoztató, valamint az
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes leírása elérhető a
következő linken:
[5]https://csepel.hu/#/news/adatkezelesi-ta...

A fentiek alapján vélelmezhető, hogy Borbély Lénárd, Csepel
polgármesterének hivatalos Facebook oldala önkormányzati kezelésben van.

Közérdekű adatigénylés
1. Amennyiben Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook
oldala önkormányzati kezelésben van kérem adja meg részemre a moderálási
feltételeket és az adminisztrátoroktól származó csoportszabályokat.
2. Kérem küldje meg részemre XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
hivatalos facebook oldalának moderálási feltételeit és az
adminisztrátoroktól származó csoportszabályait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 21.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[6][FOI #23521 email]

Is [7][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[9]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal!

A következő információt kaptam a kimittud.hu felületről:
"Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal késedelmes.
Nem válaszoltak az ön Moderálási és csoporthasználati feltételek a csepeli hivatalos facebook oldalakon tárgyú KözAdat igénylésére, pedig a jogszabály ezt előírja."

Kérem tájékoztassanak a késedelmes adatközlésről!

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

 • Attachment

  FW K z rdek adat ig nyl s Moder l si s csoporthaszn lati felt telek a csepeli hivatalos facebook oldalakon.html

  16K Download

 • Attachment

  Vadai Attila t j koztat s hat rid hosszabb t s Moder l si s csoporthaszn lati felt telek.pdf

  202K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

A tárgyi megkeresésre 2023. december 6-án megküldtük a válaszlevelet.

Tisztelettel,
Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

 • Attachment

  Vadai Attila ta je koztata s Modera la si e s csoporthaszna lati felte telek.pdf

  215K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

Feladó: Vadai Attila <[1][FOI #23521 email]>
Dátum: 2023. november 21. 15:17:58 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Moderálási és csoporthasználati
feltételek a csepeli hivatalos facebook oldalakon

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala
letiltotta a profilomat. Mindezt valószínűleg több a „#Családmentő
Gyermekvédelmi Program indul az önkormányzat szervezésében!” posztjához
írt kommentem miatt tette. A letiltás tényével nem értek egyet, hiszen
hozzászólásom nem tartalmazott sem oda nem illő megjegyzést, sem olyan
témát, amelyet egy közszereplőnek ne kelljen tűrnie.

Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook oldala a
következő névjegy adatokkal rendelkezik:

Elérhetőség és alapadatok
e-mail: [3][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
honlap: csepel.hu
Mobil: +36 1 427 6100

Adatvédelmi és jogi információ
[4]https://csepel.hu/#/news/adatkezelesi-ta...

Borbély Lénárd névjegye
Borbély Lénárd polgármester ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy
nyilvános szereplései során fénykép és videofelvételek készülhetnek,
melyek az Önkormányzat és szervei újságjában, honlapján közösségi média
felületein és hírleveleiben közzétételre kerülhetnek a kerületi lakosok
tájékoztatása céljából. A polgármester által megbízott személy a
felvételek készítése során minden esetben törekszik arra, hogy a
felvételeken emberek sokasága legyen látható, az azon szereplő
magánszemélyek ne egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei
jelenjenek meg. A fénykép és videofelvételek készítésével és
közzétételével kapcsolatos részletes tájékoztató, valamint az
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes leírása elérhető a
következő linken:
[5]https://csepel.hu/#/news/adatkezelesi-ta...

A fentiek alapján vélelmezhető, hogy Borbély Lénárd, Csepel
polgármesterének hivatalos Facebook oldala önkormányzati kezelésben van.

Közérdekű adatigénylés
1. Amennyiben Borbély Lénárd, Csepel polgármesterének hivatalos Facebook
oldala önkormányzati kezelésben van kérem adja meg részemre a moderálási
feltételeket és az adminisztrátoroktól származó csoportszabályokat.
2. Kérem küldje meg részemre XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
hivatalos facebook oldalának moderálási feltételeit és az
adminisztrátoroktól származó csoportszabályait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 21.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[6][FOI #23521 email]

Is [7][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[9]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése