MNB Értéktár program egyes vásárlásaival kapcsolatos kérdések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) A Moholy-Nagy László gyűjtemény pontosan milyen tételekből áll? Lengyel László művészettörténész-muzeológus, mennyire értékelte a gyűjtemény egyes darabjait, mennyi tiszteletdíjat kapott a munkájáért?
2) Az erdélyi ezüsttallér gyűjteménynek Törő Istvánon kívül volt-e másik eladója? Dr. Gedai István, Dr. Kahler Frigyes, Nudelman László, Dr. Tóth Csaba numizmatikusok mennyire értékelték a gyűjteményt, mennyi tiszteletdíjat kaptak a munkájáért?
3) Munkácsy Mihály: „Krisztus Pilátus előtt” c. festményét Dr. Virág Judit, Einspach Gábor, Dr. Bellák Gábor igazságügyi szakértők mennyire értékelték, és mennyi tiszteletdíjat kaptak a munkájáért?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 6.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

3 Melléklet

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Hivatkozással 2015. augusztus 6. napján elektronikus úton a Magyar Nemzeti
Bank (a továbbiakban: MNB) részére megküldött, „MNB Értéktár program egyes
vásárlásaival kapcsolatos” közérdekű adat igénylési kérelmére ezúton adunk
választ.

 

1)      A Moholy-Nagy László gyűjtemény pontosan milyen tételekből áll?
Lengyel László művészettörténész-muzeológus, mennyire értékelte a
gyűjtemény egyes darabjait, mennyi tiszteletdíjat kapott a munkájáért?

A Moholy-Nagy László gyűjtemény tételeinek felsorolása a csatolmányban
megküldött listában olvasható.

Az értékbecslések szerzői jog által védett jellegére tekintettel
ugyanakkor csak arról tájékoztatjuk, hogy az MNB Értéktár Programja által
kifizetett összeg alacsonyabb volt az értékbecslő által megjelölt
összegnél.

Az értékbecslő munkájáért tiszteletdíjban nem részesült.

 

2)      Az erdélyi ezüsttallér gyűjteménynek Törő Istvánon kívül volt-e
másik eladója? Dr. Gedai István, Dr. Kahler Frigyes, Nudelman László, Dr.
Tóth Csaba numizmatikusok mennyire értékelték a gyűjteményt, mennyi
tiszteletdíjat kaptak a munkájáért?Tájékoztatjuk, hogy Törő Istvánon kívül
nem volt más eladó. Az értékbecslések szerzői jog által védett jellegére
tekintettel pedig azok lényegi megállapításairól tájékozatjuk:

·         Dr. Gedai István a tervezett – szerződéses ajánlat szerinti –
vételárat reálisnak értékelte.

·         Dr. Kahler Frigyes szerint az 1 100 000 000.- Ft vételár
értékarányos.

·         Nudelman László a gyűjtemény teljes értékét 3 450 000 – 3 750
000 euróra becsülte.

·         Dr. Tóth Csaba a gyűjtemény tervezett – szerződéses ajánlat
szerinti – vételáron történő megvételét feltétlenül javasolta.

Az értékbecslések a reális forgalmi érték meghatározása mellett külön is
kiemelték – az érmék ritkasága, állapota és kollekciós jellege alapján –,
hogy a gyűjtemény világszínvonalú és valójában felbecsülhetetlen értéket
képvisel. A gyűjtemény létrehozása a mai viszonyok között még korlátlan
összeggel is lehetetlen volna.

Az értékbecslők munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek.

 

3)      Munkácsy Mihály: „Krisztus Pilátus előtt” c. festményét Dr. Virág
Judit, Einspach Gábor, Dr. Bellák Gábor igazságügyi szakértők mennyire
értékelték, és mennyi tiszteletdíjat kaptak a munkájáért?

A Munkácsy-festmények értékbecslését nem az MNB rendelte meg, ezért annak
részleteiről tájékoztatást nem áll módunkban adni. Az értékbecslők mindkét
Munkácsy-kép értékét 5 500 000 és  6 000 000 közötti értékre becsülték.

Az értékbecslők munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek.

 

Tisztelettel:

 

[1]cid:[email protected] Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2709

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [2][email protected]  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése