Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csizek Csaba, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2017.09.13-ai keltű FKI-KHO: 7350-4/2017-es iktatószámú Fővárosi Katasztrófavédelmi levél kötelezése, a 35100/12916-6/2018. ált iktatószámú tájékoztató levél közlése alapján, a 2020 évvégi és a 2021 éveleji olajszennyezésekre is tekintettel, hogy tart a Kis-Dunai csapadékvíz elvezető rendszer olaj- és homokfogókra vonatkozó vízjogi engedélyezésének és kivitelezésének ügye. Kérem tájékoztatásukat az összes erre vonatkozó keletkezett irat, engedély és közbeszerzés tekintetében. Kérem tájékoztatásukat és a kibocsátható iratokat arra vonatkozólag is, hogy az 5 kifolyóból kettőre szavaztak meg kivitelezési pénzt 25 - 25 millió forint értékben, azaz összesen 50 millió forint értékben a 2024-es évi költségvetésben! Hol tart egy az ügy? Hol érhetőek el az esetleges pályáztatások, közbeszerzésre vonatkozó adatok? Mit tudhatunk erről a beruházásról például közbeszerzésre vonatkozólag a várost nemrég ért közbeszerzési bírságokra is tekintettel?

A további 3 kifolyó, merthogy ugye összesen 5 van vízjogi engedélyeztetése, olaj és homokfogó tervezésének előkészítése mikor, hogyan és miként készül el? Hogyan hárítják el, hogy addig a 2020 évvégi olajszennyezéshez hasonló ne is érhesse a természeti kincsnek számító Kis-Dunát?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 1.

Üdvözlettel:

Csizek Csaba
a Buckai Szövetség Egyesület
elnöke
06-70-70-15-911

dr. Ragó Ferenc, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan megküldöm a választ a közérdekű adatigénylésére.

Üdvözlettel,
dr. Ragó Ferenc
jogász
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 24 505 574 | Fax: +36 24 505 500 |
www.szigetszentmiklos.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett
használhatja fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy
telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha
Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csizek Csaba, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.