Miskolci Egyetem - Hexagon Bt. szerződései

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miskolci Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Miskolci Egyetem és a Hexagon Family Bt. között létrejött összes szerződést, illetve a cég számára történt kifizetések dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 15.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Tisztelt Miskolci Egyetem!

Kérem a jogszabályi előírásoknak megfelelőlen válaszoljanak közérdekű adatigénylésemre, melynek válaszadási határideje lejárt.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Szücsné dr. Kovács Judit , Miskolci Egyetem

Tisztelt Halász Gergely Úr!

 

A Miskolci Egyetem egyik email címére beérkezett közérdekű adat igénylése
sajnálatos módon késedelmesen érkezett meg az intézmény vezetőjéhez,
Dr.Patkó Gyula Rektor Úrhoz, akinek megbízásából szíves elnézését kérem a
késedelmes válaszért.

Kérem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel szíveskedjen a közérdekű adat megismerésére
benyújtott igényét pontosítani, azaz megjelölni, hogy milyen időponttól,
meddig terjedően keletkezett szerződések és egyéb dokumentumok megküldését
igényli.

 

Tisztelettel: Szűcsné dr.Kovács Judit

                          jogtanácsos

__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 8088
(20130307)

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szücsné dr. Kovács Judit !

A céggel 1990.01.01. és 2013.03.08. között kötött szerződésekre lennék kíváncsi.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Szücsné dr. Kovács Judit , Miskolci Egyetem

Tisztelt Halász Gergely Úr!

A közérdekű adatigénylésére - és annak pontosítására - válaszolva
tájékoztatom, hogy az Ön által kért szerződések, a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169.§ (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Miskolci Egyetem
iratkezelési szabályzatában foglaltakra is figyelemmel 8 évre visszamenőleg
állnak rendelkezésünkre.
Az összegyűjtött dokumentumok a Miskolci Egyetem controllerénél (
Miskolc-Egyetemváros, A/4.jelű épület I. emelet 7. ajtó) előre egyeztetett
időpontban ( 46/565-111/20-89, 46/565-010) személyesen megtekinthetőek.

Tisztelettel: Szűcsné dr.Kovács Judit
jogtanácsos

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szücsné dr. Kovács Judit !

Tekintettel arra, hogy nem Miskolcon élek, kérem szkenneljék be és küldjék el emailben a dokumentumokat.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Szücsné dr. Kovács Judit , Miskolci Egyetem

1 Attachment

Tisztelt Halász Gergely!

Mellékelten továbbítom Önnek a Miskolci Egyetem és a Hexagon Family Bt
között létrejött szerződéseket és a kifizetések dokumentumait. A folyamatos
sorszámozás hiányának oka az, hogy a több példányban szereplő, vagy
személyes adatokat tartalmazó dokumentumok nem kerültek szkennelésre.

Tisztelettel: Szűcsné dr.Kovács Judit
jogtanácsos

__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 8246 (20130419)

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szücsné dr. Kovács Judit !

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Szücsné dr. Kovács Judit , Miskolci Egyetem

1 Attachment

  • Attachment

    iso 8859 2 Q Sz FCcsn E9 5Fdr 5FKov E1cs 5FJudit 5F20130419 5F180323.pdf.pdf

    11 Download View as HTML

Tisztelt Halász Gergely!

Mellékelten megküldöm a Hexagon Family bt számára történt kifizetések
összesítőit.

Tisztelettel: Szűcsné dr.Kovács Judit
jogtanácsos

idézett részek megjelenítése