Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, szíveskedjen "Miskolc-Tapolca Strandfürdő kivitelezés" tárgyában kelt önkormányzati előterjesztéseket azok mellékleteivel együtt elektronikus másolatban megküldeni.

2. Kérem, szíveskedjen a „Miskolctapolca 46063/8 hrsz.-n magasépítési és épületgépészeti befejező munkák kivitelezése” építési beruházás kapcsán keletkezett teljes dokumentációt elektronikus másolatban megküldeni részemre, különösen

a) a tárgyra vonatkozó önkormányzati előterjesztéseket azok mellékleteivel együtt

b) tárgyra vonatkozó közbeszerzési dokumentációt, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést annak összes mellékletével együtt, a szerződés esetleges módosításait, a módosítások indokát és jogalapját tartalmazó dokumentációt, a szerződés alapján elkészült beruházás teljesítési igazolásokat, a befogadott számlákat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 13.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Miskolc MJVPH jegyzői kabinet,

1 Melléklet

Miskolc MJVPH jegyzői kabinet,

1 Melléklet