Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint a Várban lévő, új miniszterelnöki iroda szőnyegei az Iparművészeti Múzeum törökszőnyeg-gyűjteményéből származnak.
https://index.hu/urbanista/2018/12/25/or...
http://www.origo.hu/itthon/20181223-orba...

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az új miniszterelnöki irodába kölcsönadott szőnyegek darabszámát, életkorát, és értékét.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megküldeni részemre a kölcsönzési szerződést, vagy más olyan iratot, amely tartalmazza a megállapodás részleteit és feltételeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Heltai Erzsébet, Iparművészeti Múzeum

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Alábbi, 2018. december 25-én kelt adatigénylési kérelmével kapcsolatosan
tájékoztatjuk, hogy nincs tudomásunk arról, hogy mely kölcsönadott
szőnyegek kerültek az új miniszterelnöki irodába. Erre való tekintettel az
Iparművészeti Múzeum nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében
vett adatkezelőnek.

 

Cselovszki Zoltán mb. főigazgató úr megbízásából, üdvözlettel,

Heltai Erzsébet

titkárságvezető

Főigazgatói Titkárság

Iparművészeti Múzeum

M: +36 70 372 5095

[email address]

[1]www.imm.hu 

  

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #12057 email]>
Elküldve: 2018. december 25., kedd 9:37
Címzett: Információ
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Miniszterelnöki iroda
szőnyegei
 
Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint a Várban lévő, új
miniszterelnöki iroda szőnyegei az Iparművészeti Múzeum
törökszőnyeg-gyűjteményéből származnak.
[2]https://index.hu/urbanista/2018/12/25/or...
[3]http://www.origo.hu/itthon/20181223-orba...

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az új
miniszterelnöki irodába kölcsönadott szőnyegek darabszámát, életkorát, és
értékét.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megküldeni részemre a kölcsönzési
szerződést, vagy más olyan iratot, amely tartalmazza a megállapodás
részleteit és feltételeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #12057 email]

Ha a(z) Iparművészeti Múzeum nem a(z) [Iparművészeti Múzeum request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.imm.hu/
2. https://index.hu/urbanista/2018/12/25/or...
3. http://www.origo.hu/itthon/20181223-orba...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about