Tisztelt Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a „Mini Hungary Park látogatóbarát fejlesztése” nevet viselő projekt (azonosító száma: GINOP-5.1.7-17-2018-00019) mórahalmi Ezer Év Parkja (volt Mini Hungary Park) pályázat szerződéseit, annak elszámolásait.

A parkot üzemeltető Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a park megvétele óta, a makettek felújítására kötött szerződéseket és azok teljesítéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 29.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
Átlátszó.hu

dr. Tóth Krisztián,

1 Attachment

  • Attachment

    UTF 8 Al r s Kriszti n.jpg

    39K Download

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással az alábbi megkeresésében foglaltakra ezúton tájékoztatom,
hogy sem Mórahalom Városi Önkormányzat, sem pedig a Mórahalmi
Polgármesteri Hivatal az alábbiakban hivatkozott pályázattal kapcsolatban
nem minősül adatkezelőnek és a pályázatról érdemi információval nem
rendelkezik.

A fentiekre tekintettel Mórahalom Városi Önkormányzat és a Mórahalmi
Polgármesteri Hivatal a közérdekű adatigénylését teljesíteni nem tudja.

Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.

Tisztelettel:

dr. Tóth Krisztián

jegyző

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

2021. 04. 29. 14:15 keltezéssel, Info Morahalom írta:

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Mini Hungary Park látogatóbarát
fejlesztése - Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
Dátum: Thu, 29 Apr 2021 09:03:23 +0000
Feladó: Katus Eszter [1]<[FOI #18075 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Mórahalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" [2]<[Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a „Mini
Hungary Park látogatóbarát fejlesztése” nevet viselő projekt (azonosító
száma: GINOP-5.1.7-17-2018-00019) mórahalmi Ezer Év Parkja (volt Mini
Hungary Park) pályázat szerződéseit, annak elszámolásait.
A parkot üzemeltető Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság a park megvétele óta, a makettek
felújítására kötött szerződéseket és azok teljesítéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 29.

Üdvözlettel:
Katus Eszter
Átlátszó.hu

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #18075 email]

Ha a(z) Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #18075 email]
2. mailto:[Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #18075 email]
4. mailto:[Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about