Milyen óvodai, iskolai adatokat dolgoz fel és mennyiért a Klebelsberg Központ?

Kiss László made this Közérdekűadat request to Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Tisztelt Klebelsberg Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások, amelyek üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a KK kizárólagos joggal ellátja, és amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte (134/2016. Korm. rendelet 5.§ (2)), leíró adatait, és az ezek létrehozására, fejlesztésére, üzemeltetésére, felhasználási jogaik megszerzésére az adatigénylés teljesítéséig fordított közpénz összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 20.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (KK),

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldjük meg a közérdekű adatigénylésére a választ.

 

Tisztelettel:

Klebelsberg Központ

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Klebelsberg Központ Adatfeldolgozó!
Tisztelt Hajnal Gabriella Elnök!

Április 4-i válaszában a saját feladatáról - nyilvánosan megtekinthető adatok alapján - egyértelműen valótlant közölt, mert tárgyi adatoknak adatfeldolgozója (adatkezelője), mert a szervének jogszabályban megszabott feladata, hogy kizárólagos joggal ellássa a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat.

Tankerülete törvénysértéséből azt is kiderítettem, hogy szerve hosszú ideje nem teljesíti a vonatkozó jogszabályban foglalt számos feladatát, például nem ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának tankerületi központok általi végrehajtását.
Erre egy példa:
http://kimittud.hu/request/tankeruletnel...

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy tesz-e valamit és mit mindezek vonatkozásában.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Klebelsberg Központ!

Adatigénylés:
Tisztelettel igényelem az alábbi, közzétett dokumentumot részleteiben is másolható, elektronikus másolatban: https://kk.gov.hu/download/0/88/f1000/Sz...
Felhívom szíves figyelmét, hogy kifejezetten nem a forrás megjelölését kérem, és ha az adatigénylést forrás megjelölésével teljesíti, az az adatigénylés elutasításának tekintendő.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (KK),

1 Attachment

Tisztelt Kiss László!

 

Mellékelten küldjük meg a közérdekű adatigénylésére a KK/01/00044-2/2023
iktatószámú választ.

 

Tisztelettel:

Klebelsberg Központ

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Klebelsberg Központ!

Tudomásul vettem, hogy adatigénylésem elutasítását hazug állítással indokolta,
Nem, nem másolható a hivatkozott szerződés.

Üdvözlettel:

Kiss László