Milyen nagyságú az állami vagyon értéke?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Van-e egységes vagyonkimutatás a Magyar Állam tekintetében, azt mióta és jelenleg hol vezetik?
2. Mi volt ennek a kimutatásnak az értéke
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei fordulónappal?
3. Van-e egységes nyilvántartása az állam, állami szerv által tulajdonolt, alapított, fenntartott, elkülönült, de állami szerv mérlegében nem szereplő szervezetek vagyonának, így különösen a
 köztestületeknek,
 alapítványoknak,
 sportegyesületeknek?
4. Ha van ilyen vagyonnyilvántartás annak mi volt az értéke
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei fordulónappal?
5. Az állam, állami szerv mérlegében érték nélkül szereplő dolgok nyilvántartásainak van-e összesítése, azt mióta és hol vezetik?
6. A dolgok naturáliáin túl ismertek-e azok
 becsült,
 a hasznosítás, a hasznosíthatóság alapján számított értéke?
7. Ha vannak ilyen értékek, azok mit mutatnak
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei fordulónappal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 11.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Karácsony Mihály Úr részére

 

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelt
válaszlevelünket.

 

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Karácsony Mihály Úr!

 

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelten csatolt
válaszlevelet.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése