Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Érdre december 2-ára hirdették meg azt a Mikulásvonatot, amelyre az Érted Családbarát Városért Egyesület szervezte az utazó közönséget, de a megrendelő a Nagycsaládosok Országos Egyesülete volt. Kérem küldjék el részemre a pontos megrendelőt!
Ezzel kapcsolatosan kérem közérdekű adatként még Önöktől azt az információt, hogy ezen szolgáltatás igénybevétele során ki és milyen formában igazolta, hogy kizárólagosan nagycsaládosok veszik igénybe?

Második kérdésem, 2023-ban illetve 2022-ban rendelt-e különvonatot a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Önöktől, és ha igen pontosan mely viszonylatra? Természetesen a fent nevezett Mikulásvonatot nem kell újra elküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 12.

Üdvözlettel:

Gutai Zsolt

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.03.12. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. március

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024. 03. 12. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk .

Jelen levelünkhöz csatolt mellékletben megküldjük a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 2023. november 6-án és november 24-én kelt megrendelő lapját a különvonatról. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szervezésében egyéb Mikulásvonatot nem rendeltek.

Egyebekben tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban Társaságunk felé nem keletkezett igazolási kötelezettség, így ezzel kapcsolatosan nem tudunk szolgáltatni információt.

Budapest, 2024. április

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése