Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marinov Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen az alábbi kérdéseket megválaszolni:

1. Rendelkeznek-e bármilyen formában az elektromosroller-megosztó cégek adataival az egyes újlipótvárosi mobilitási pontokon egy adott időpontban elérhető rollerek számáról?
2. Ha rendelkeznek, kérem, tájékoztassanak arról, milyen gyakoriságú az adatok frissítése: online-valósidejű, időszakos (mikor, hányszor frissül egy nap).
3. Milyen gyakran ellenőrzik az újlipótvárosi mobilitási pontokon, hogy a szolgáltatók betartják-e az adott mobilitási pontra előírt maximumot?
4. 2024. január 1-e és 2024. április 30-a óta hányszor végeztek ellenőrzést az MP130047 mmp-azonosítójú mobilitási ponton, az Újlipótvárosban, a Pozsonyi út és a Katona József utca sarkán? Kérem, részletezze azt is, mely napokon végeztek ezen a ponton ellenőrzést, mi volt a megállapítás, szabtak-e ki bírságot és történt-e egyéb intézkedés?

Az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a kimittud.atlatszo.hu weboldalon feltölteni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért adatszolgáltatásra tekintettel költségtérítést állapítana meg – tüntesse fel az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 11.

Üdvözlettel:

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

  • Attachment

    bp13 logo rgb cimer 1 szines kicsi KICSI.png

    9K Download

Tisztelt Marinov Péter!
2024. május 11-én a feni tárgyban elektronikusan érkezett közérdekű
adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.
Az Önkormányzat nem rendelkezik adatokkal a mikromobilitási pontokon egy
adott időpontban elérhető rollerek számáról. A szolgáltatókkal kötött
hatósági szerződés alapján a szolgáltató feladata és kötelezettsége, hogy
a mikromobilitási pontokon az elhelyezett rollerek száma ne haladja meg a
szerződésben meghatározott mértéket. Az egy ponton kihelyezhető eszközök
száma változó, 6-tól 12-ig terjedhet. A közérdekű adatigénylésében
megjelölt mikromobilitási ponton 6 db eszköz helyezhető el. A Kerület
területén lévő 232 darab mikromobilitási pontot a XIII. Kerületi
Közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik. illetve a
közterület-felügyelők a hozzájuk érkező bejelentésekre is reagálnak. Ha az
ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a mikromobilitási ponton
elhelyezett rollerek száma nem felel meg az előírásoknak, azt jelzik az
érintett szolgáltató felé. Ha az érintett szolgáltató  két órás türelmi
időn belül nem szünteti meg a jogellenes állapotot, a
Közterület-felügyelet feljelentése alapján bírságot szab ki a hatóság.
2024. január1. és április 30. között nem szabott ki bírságot a hatóság.
Az ellenőrzések számára vonatkozó közérdekű adatigénylését nem áll
módomban teljesíteni, figyelemmel arra, hogy az Ön által igényelt
közérdekű adatokat a fentiekre tekintettel a XIII. Kerületi
Közterület-felügyelet (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli. Amennyiben
hozzájárul közérdekű adatigénylését annak teljesítése érdekében megküldöm
az Adatkezelő részére, ellenkező esetben kérem, hogy közérdekű
adatigénylésével közvetlenül az Adatkezelőt szíveskedjen megkeresni. A
hozzájárulásra vonatkozó döntéséről kérem szíveskedjen tájékoztatni.
 
Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.
Üdvözlettel,
 
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
Dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyzői és Jogi Osztály
1139 Budapest, Béke tér 1.
tel.:   (1) 452-4100/5093
web: [1]www.budapest13.hu
f:      [2]fb.com/budapest13kerulet
_____________________
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [3]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/
2. file:///tmp/fb.com/budapest13kerulet
3. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marinov Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.