Tisztelt Rózsa András alpolgármester Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő, mivel azt az információt kaptam, hogy ön foglalkozik ezzel a problémával és jó volna, ha erről minél hamarabb, lehetőség szerint a következő közmeghallgatáson, beszámolna.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Mikkora várható a parkolás zóna bővítése a Szugló-Lőcsei-Álmos Vezér-Örs Vezér tér-Bánki Donáth utca – Róna utca – Kerepesi út közötti területen?
- Végeztek-e felmérést a parkoló autók számáról?
- Végeztek-e felmérést arról, hogy hány szabálytalanul parkoló autóst szállítanak el a területről? Amennyiben igen, ez hol érhető el havi bontásban? Amennyiben nem érhető ez el, kérem tegyék elérhetővé!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 3.

Üdvözlettel:
Németh Piroska, Róna utca lakója!

Horváth János dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Németh Piroska!

 

Csatoltan küldöm közérdekű adatigénylésére Zugló Önkormányzata
tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

Dr. Horváth János 
jogtanácsos

[1]cid:[email protected]

Jogi Főosztály
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
III. em. 317.

Tel: +36 (1) 872-9245 / Mob.:+36 (70) 420-9771
email: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]