Metal-Art Zrt. által okozott környezetszennyezés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése, valamint a lakosságnak az őt érintő környezeti információk megismerésére irányuló jogát biztosító Aarhusi Egyezmény alapján kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Metal-Art. Zrt. Bp., VIII. ker. Üllői úti telephelyén és annak környékén (Rezső tér, Győrffy István utca, Bláthy Ottó utca, Üllői út, Könyves Kálmán krt. stb.) az elmúlt három évben végzett, az emberi egészségre veszélyes anyagok koncentrációjának -- levegőben, talajban és az elvezető csatornákban folytatott -- mérésére irányuló mérések valamennyi eredményét, adatát, illetve a mérések alapán esetlegesen foganatosított katasztrófavédelmi intézkedések körét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, Józsefváros, 2017. március 13.

Üdvözlettel:

Dr. Erőss Gábor
Budapest, VIII. ker, József u.

Dr. Cseh Zoltán, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

 
.

Dr. Cseh Zoltán, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

 

idézett részek megjelenítése