Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Mennyibe került a vakok gyorspékségi képzése 2018.09.01 - 2019.12.01 között időszakban?

We're waiting for Szabó Gábor to read recent responses and update the status.

Tisztelt KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2018.09.01 - 2019.12.01 között mennyibe került a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthon sütőipari és gyors pékségi munkás képzés keretében folyó oktatás az alábbiak szerint részletezve.

- Mennyibe került (eFt kifejezve) az oktatás céljából felhasznált alapanyagok?
- Mennyibe került (eFt kifejezve) a tankonyha fűtés, világítás, sütők üzemeltetése?
- Mennyibe került (eFt kifejezve) a szakmai oktatást folytató bérezése?
Továbbá: -------------------------------------------------------------------------------
- Hány főállású szakmai oktató és milyen végzettséggel alkalmaznak a képzéshez?
- Hány mellékállású vagy külsős oktatót és milyen végzettséggel alkalmaznak a képzéshez?
- A hallgatók hol és hány óra szakmai gyakorlatot folytattak iskolai képzésen kívül?
- Szíveskedjen feltölteni a tankonyha kialakításánál keletkezett számlákat, szerződéseket, melynek az értéke meghaladta a 50 eFt-ot, berendezési tárgyakra, eszközökre, segédeszközökre melyek szükségesek az oktatáshoz.
- Szíveskedjen feltölteni a mellékállású vagy külsős oktatóval kötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 21.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Közép-Pesti TKK (KK), KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ

2 Attachments

 • Attachment

  image001.jpg

  8K Download

 • Attachment

  K z p Pesti Tanker leti K zpont k z rdek adatig nyl s teljes t s vel kapcsolatos t j koztat sa 2020.01.03..pdf

  248K Download View as HTML

Tisztelt Szabó Gábor!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten továbbítom a
Közép-Pesti Tankerületi Központ részéről adott tájékoztatást.

 

Tisztelettel:

 

 

[1]cid:[email protected]. Bengi Zoltán

jogi referens

 

Közép-Pesti Tankerületi Központ

Személyügyi és Jogi Osztály

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

Telefon: +36 1 795 5214

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Közép-Pesti TKK (KK), KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ

3 Attachments

 • Attachment

  image001.jpg

  8K Download

 • Attachment

  K z p Pesti Tanker leti K zpont r sz r l k z rdek adat ig nyl s teljes t se Szab G V Z.pdf

  528K Download View as HTML

 • Attachment

  K z p Pesti Tanker leti K zpont k z rdek adatig nyl s teljes t se.xlsx

  308K Download View as HTML

Tisztelt Szabó Gábor!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten továbbítom a
Közép-Pesti Tankerületi Központ adatközlését és az azzal kapcsolatos
tájékoztatást.

 

Tisztelettel:

 

 

[1]cid:[email protected]. Bengi Zoltán

jogi referens

 

Közép-Pesti Tankerületi Központ

Személyügyi és Jogi Osztály

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

Telefon: +36 1 795 5214

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tóvári Eszter hozzászólt ()

Dr. Házlinger György tankerületi igazgató büszkén mutatná, ha volna mit mutatni.
Azonban a vakok oktatása egy eleve kamu projekt volt aminek a fő hasznonélvezői
a pénzt trükkös módszerrel lopták el, így érthető, hogy titkolni belőle mindent.
Kereszténynek hazudjátok magatokat, miközben utolsó tolvajok vagytok. FB oldalon
rajta van, hogy a 10 vakból 2 kevésbé vak kellett valahova a több a nyakatokon
száradt, de ezen semmi csodálkozni való nincsen.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.