Gyöngyösi Máté

Tisztelt Szegedi Közlekedési Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen .csv, .xls vagy .xlsx formátumban megküldeni részemre a következő adatokat minden Önök által üzemeltetett járat minden egyes olyan menetrend szerinti menetéről (menet alatt egy járat egy adott indulását értve, végállomástól végállomásig), mely 2022. augusztus 29-e óta a menet bármely két megállója között bármilyen okból pótlás nélkül kimaradt:
– dátum
– járatszám
– forgalmi szám
– a menet egyik menetrend szerinti végállomása
– az onnan való menetrend szerinti indulási idő
– a menet másik menetrend szerinti végállomása
– az oda való menetrend szerinti érkezési idő
– a menetkimaradás pontos oka (pl.: 'a jármű műszaki hibája')
– a pótlás hiányának pontos oka (pl.: 'nem volt rendelkezésre álló tartalékjármű')
– pontosan hogyan tájékoztatták az utasokat a menetkimaradásról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés nem állapítható meg.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 15.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

"SZKT titkárság", Szegedi Közlekedési Kft.

1 Attachment

  • Attachment

    T j koztat s k z rdek adatig nyl s hat ridej nek meghosszabb t s r l SZKT 20221020.pdf

    591K Download View as HTML

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

Csatolva küldjük a Szegedi Közlekedési Kft. válasz levelét.

Üdvözlettel:

Pap Katalin
Igazgatósági asszisztens
Szegedi Közlekedési Kft.
6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
[email address]
+36 62 592-251
+36 20 410 8919

"SZKT titkárság", Szegedi Közlekedési Kft.

2 Attachments

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

Mellékelve küldjük a Szegedi Közlekedési Kft. válaszlevelét.

Üdvözlettel:

Pap Katalin
Igazgatósági asszisztens
Szegedi Közlekedési Kft.
6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
[email address]
+36 62 592-251
+36 20 410 8919