Menekülttáborok és tranzitzónák

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a BÁH 2015. évi költségvetésének 196. sorának Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása (107070) oszlopába írt összegeinek részletezését.

- az arra vonatkozó adatokat, hogy a menekülteket befogadó
állomások, illetve a közösségi szállások maximum férőhelyeinek
száma mennyi 2015. 10. 30-án; illetve hogy a 2014. 12. 31. állapot óta, milyen mértékben és mikor változtak egyes esetekben a maximum férőhelyek

- a menekülteket befogadó állomások, illetve a közösségi szállások 2015-ös adatait havi bontásban a következőkre tekintettel:
(1) elhelyezettek száma és ebből hány fő gyermekkorú
(2) dolgozók száma
(3) menekültügyi döntések száma, ebből mennyi az elutasítás; mennyi a megszüntetés; mennyi a menekültként elismerés; mennyi az oltalmazottként elismerés; mennyi a visszaküldés tilalmának önálló megállapítása
(4) működési költségek

- az arra vonatkozó adatokat, hogy a menekülteket befogadó
állomásokon, illetve a közösségi szállásokon legutolsó adatok
szerint hány fő fordult meg 2015-ben

- a röszkei, tompai és letenyei "tranzitzónák"/áteresztő pontok 2015-ös adatait havi bontásban (amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, úgy összesítve) a következőkre tekintettel:
(1) elhelyezettek száma és ebből hány fő gyermekkorú
(2) dolgozók száma
(3) regisztrált menedékkérők száma
(4) menekültügyi döntések száma, ebből mennyi az elutasítás; mennyi a megszüntetés; mennyi a menekültként elismerés; mennyi az oltalmazottként elismerés; mennyi a visszaküldés tilalmának önálló megállapítása
(5) működési költségek

- összesítést arról, hogy a röszkei, tompai és letenyei "tranzitzónák" létesítése eddig hány forintjába került a BÁH-nak

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 30.

Üdvözlettel:
Kálmán Attila

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Cím!

Egy tisztázó kérdést szeretnék feltenni.

A Bicskei befogadóállomásról szóló melléklet 'Megjegyzés' rovatában feltüntetett menekülttáborokat hogyan kell értelmezni? A kapacitásbővítés azokon a helyeken történt?

Üdvözlettel:

Kálmán Attila

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI

HIVATAL

 

 

Szám: 106-Ji-72648/    /2015

 

Kálmán Attila úr részére

 

 

Tisztelt Kálmán Attila!

 

A Bicskei Befogadó Állomásról szóló melléklettel kapcsolatban
tájékoztatom, hogy a kapacitásbővítést úgy kell értelmezni, hogy az az
adott hónapban, a Megjegyzés rovatban megjelölt helyeken történt.

 

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Pálfy Gabriella