Mellékvonali forgalomszámlálások eredményei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Máv-Start Zrt. által a mellékvonalakon közlekedtetett vonatok 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 és 2020 évi aggregált utasszámlálási adatait.

Az érintett vasútvonalak (az azóta "szüneteltetett" személyforgalmú vasútvonalak esetén a bezásárukig( majd újranyitásuktól)): 4, 5, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 35, 37, 38, 42(Dunaúváros-Paks), 43, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 98, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 113(Nyíregyháza-Nyírbátor és Fehérgyarmat-Zajta), 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130(Szentes-Hódmezővásárhely), 136, 142(Lajosmizse-Kecskemét), 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153.

Kérem, amennyiben lehetőségük van rá, eképpen adják meg:
1) utasszámlálás időszaka,
2) a vonalon a két irányba közlekedő (hétköznapi) vonatok vagy a vonatpárok száma az adott időszakban,
3) a vonatok által az adott szakaszon teljesített átlagos utaskilométer (vagy más, a vonatok utasszámait reálisan tükröző mennyiség)

Ha egy menetrendi mező több, egymástól jelentősen különböző forgalmú vonalra tagolódik, pl. 121: Békéscsaba-Mezőhegyes-Újszeged, vagy 78, 146, úgy kérem, hogy az adatok szakaszonkénti bontásban szerepeljenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 2.

Üdvözlettel, kellemes húsvéti ünnepeket kívánva:

Király Bence

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban 2021. április 02-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy
az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2021.04.02 12:38-kor feladott, ""Közérdekű adatigénylés - Mellékvonali forgalomszámlálások eredményei - MÁV-START Zrt."" tárgyú e-mailt
2021.04.02 12:38-kor átvettük és a/az Biztonsági Igazgatóság szervezeti egységünknél
a/az 10811/2021/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/16103/2021

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

7 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2021.04.02. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. Értékesítési adatok: Mellékvonalak- utaskm, utasszám

2013-nál korábbi évekre adatok az alább felsoroltak miatt nem állnak rendelkezésre:
- az utazás viszonylatát 2007-től kezdte el a MÁV-START feltüntetni a jegyeken, korábban nem állt rendelkezésre az információ, hogy merre utazott az utas
- 2013 folyamán lett teljeskörű a pénztárgépesítés, előtte a kisebb forgalmú pénztárakban még viszonylatot nem tartalmazó jegyeket adtak ki. Mivel az érintett pénztárak pont a mellékvonalakon vannak, az elfogadhatónál magasabb arányban vannak a nem vonalhoz köthető jegyek.

A fentiek miatt, továbbá azért mert a mellékvonalak egy részét 2013 előtt bezárták a táblázat 42 vonalat tartalmaz.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonali utasszámok azokat az utasokat tartalmazzák, akik az adott évben vásárolt belföldi jegyükkel/bérletükkel a rajta feltüntetett viszonylat alapján legalább 1 állomásközt utaztak az adott vonalon A vonali utaskm azoknak az utasoknak a vonalra eső teljesítményeit tartalmazzák, akik az adott évben vásárolt belföldi jegyükkel/bérletükkel a rajta feltüntetett viszonylat alapján legalább 1 állomásközt utaztak az adott vonalon. A fenti számok nem tartalmazzák az alábbiak utazásait:
- nemzetközi utasok;
- jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó diákcsoport);
- nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;
- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Ha az utazás több vonalat is érintett a fentiek közül, akkor a teljesítmény mindegyik érintett vonalnál megjelenik (pl.: Budapest – Debrecen – Mátészalka), ezért a vonali utasszámok nem adhatók össze.
Ha az utazás több vonal közös szakaszán belül történik, akkor az utazás teljesítménye a kisebb számú vonalnál jelenik meg. (pl. egy Mátészalka-Kocsord viszonylatú utazás a 113-as vonal teljesítményében látszik, a 114-es vonaléban nem).

2. Menetrendi adatok: jelen levelünkhöz mellékelten megküldjük.

3. Utasszámlálási adatok: mellékelten megküldjük a vonalanként, irányonként összesített utasszámlálásból származó adatokat, az alábbi kiegészítéssel: 2005 és 2017 évekből a fővonalakról rendelkezünk utasszámlálási adatokkal – azonban nem minden fővonalról. A 2003, 2011, 2013 és 2020 években nem történt utasszámlálás, ezért nem rendelkezünk utasszámlálási adatokkal.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése