Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023. augusztus 1-jén bezárt ("módváltott") tíz vasútvonalra vonatkozóan az alábbi adatokat:
- 2022. augusztus, 2023. június, július és augusztus hónapokban a bezárt vasútvonalakat érintő viszonylatokra eladott jegyek számát, vasútvonalakra, azokon belül viszonylatokra lebontva.
- 2023. június hónapban a vonatokon regisztrált vármegye-/országbérletek számát, ha lehetséges, megállóhelyekre lebontva.
- 2023. augusztus hónapban a vonatpótló autóbuszokon eladott "helyettesítő vonaljegyek" és a validátorok által regisztrált vármegye-/országbérletek számát, ha lehetséges, megállóhelyekre lebontva.

Amennyiben egy menetrendi mező egy részét érintette a vonalbezárás (pl 114, 121, 125, 146), úgy kizárólag a bezárt szakaszokra vonatkozó adatokat kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Király Bence

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.09.03. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A 2022. augusztus, 2023. június, július és augusztus hónapokban a
közlekedési módváltott 10 regionális vasútvonalat vagy vonalszakaszt
érintő viszonylatokra eladott jegyek számát a mellékelt táblázat
tartalmazza. A táblázat mindazon belföldi menetjegyek és bérletek
darabszámait tartalmazza, amelyeket az adott hónapban vásároltak, és
amelyekkel a rajtuk feltüntetett viszonylat alapján legalább 1 állomásközt
utaztak módváltott vonalon.

A táblázat nem tartalmazza a viszonylatmegjelölés nélküli jegyek/bérletek
– ideértve a vármegye- és országbérletek – adatait.

További kiegészítések:

 1. Ha a módváltásban érintett vonalszakasz csak a vonal egy részét
jelenti (78; 98; 121; 125; 146) akkor az egyértelműsítés érdekében azt
egy plusz „b” betűvel jelöltük: pl. 78b; 98b; stb.
 2. A 47-es, a 89-es és a 114-es vonalak esetében (melyek más vonalakkal
közös szakaszokat is tartalmaznak) csak a módváltott vonalrész adatai
kerültek megjelenítésre.
 3. A 2023 évi adatok már a Vármegye- és Országbérlet által érintett
időszakba esnek, ezért a 2022 augusztusi adatokkal nem hasonlíthatók
össze. (A vármegye- vagy országbérletet választó utasaink a 2023-as
viszonylati adatbázisban nem tudnak megjelenni.)

 

Tekintettel arra, hogy a vármegye- és országbérlet nem viszonylatos
termék, ezért ahhoz állomási/megállóhelyi információkkal nem rendelkezünk.
A 2023 júniusban értékesített vármegye- és országbérletek számát az alábbi
táblázat tartalmazza:

 

Típus június
148
Országbérlet 194
126
Kedvezményes 117
Teljesárú 22 077
Vármegyebérlet 
Baranya 11 731
Kedvezményes 4 944
Teljesárú 6 787
Vármegyebérlet  Békés 8 843
Kedvezményes 3 677
Teljesárú 5 166
Vármegyebérlet
Bács-Kiskun 10 187
Kedvezményes 4 906
Teljesárú 5 281
Vármegyebérlet
Borsod-Abaúj-Zemplén 23 662
Kedvezményes 9 268
Teljesárú 14 394
Vármegyebérlet
Csongrád-Csanád 13 243
Kedvezményes 5 271
Teljesárú 7 972
Vármegyebérlet Fejér 8 560
Kedvezményes 3 503
Teljesárú 5 057
Vármegyebérlet
Győr-Moson-Sopron 19 810
Kedvezményes 8 108
Teljesárú 11 702
Vármegyebérlet
Hajdú-Bihar 16 479
Kedvezményes 7 500
Teljesárú 8 979
Vármegyebérlet Heves 9 574
Kedvezményes 3 572
Teljesárú 6 002
Vármegyebérlet
Jász-Nagykun-Szolnok 8 052
Kedvezményes 3 217
Teljesárú 4 835
Vármegyebérlet
Komárom-Esztergom 5 767
Kedvezményes 2 434
Teljesárú 3 333
Vármegyebérlet Nógrád 5 449
Kedvezményes 1 950
Teljesárú 3 499
Vármegyebérlet Pest 74 617
Kedvezményes 27 935
Teljesárú 46 682
Vármegyebérlet Somogy 9 406
Kedvezményes 4 377
Teljesárú 5 029
Vármegyebérlet
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 695
Kedvezményes 5 763
Teljesárú 5 932
Vármegyebérlet Tolna 7 115
Kedvezményes 2 708
Teljesárú 4 407
Vármegyebérlet Vas 8 547
Kedvezményes 2 870
Teljesárú 5 677
Vármegyebérlet
Veszprém 14 512
Kedvezményes 5 200
Teljesárú 9 312
Vármegyebérlet Zala 8 252
Kedvezményes 2 826
Teljesárú 5 426
423
Végösszeg 695

 

 

Az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében adatkezelő „az a természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy a MÁV-START Zrt.
nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő szervnek a
vonatpótló autóbuszokon eladott "helyettesítő vonaljegyek" és a
validátorok által regisztrált vármegye-/országbérletek számának
vonatkozásában.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése