Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vadai Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A „Csepeli Retro Majálissal kapcsolatos szerződéseivel kapcsolatos közérdekű adatigénylés” kapcsán megküldött válaszlevelében a szerződések között nem szerepel olyan jellegű szerződés, mely melegétel előállításával és kiszállításával és kiosztásával kapcsolatos. Mindezt azért fontos, mert a következő rendezvényeken történt ingyenes melegétel osztás:
2024. május 1. Retro majális
2024. május 4. Családi csepeli piknik
2024. május 26 Csepeli gyereknap
2024. június 1. Nyári zsongás
2024. június 8. Csepeli juniális

Közérdekű adatigénylés:
- Kérem küldje meg részemre a melegétel előállításával kapcsolatos szerződéseket, illetve a melegétel előállításával kapcsolatos dokumentációt (ki főzte és mely helységben).
- Amennyiben ezt nem az Önkormányzat, vagy cégei által megrendelt és elkészített ételek voltak a rendezvényeken kiosztott melegétel adagok, akkor kérem küldje meg azt a dokumentációt, amely alapján beszállításra kerültek a melegétel adagok a rendezvényre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 20.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Melléklet

  • Attachment

    Vadai Attila hat rid hosszabb t s Meleg tel oszt s csepeli programokon 2024.pdf

    189K Download View as HTML

Tisztelt Uram!

 

Kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Vincze Anikó

jegyző

Budapest Főváros XXI. Kerület

Csepeli Polgármesteri Hivatal

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Tel: 06 1 427-6125

 

 

Feladó: Vadai Attila <[1][FOI #25013 e-mail]>
Dátum: 2024. június 20. 15:24:21 CEST
Címzett: "KözAdat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Melegétel osztás csepeli programokon
2024

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A „Csepeli Retro Majálissal kapcsolatos szerződéseivel kapcsolatos
közérdekű adatigénylés” kapcsán megküldött válaszlevelében a szerződések
között nem szerepel olyan jellegű szerződés, mely melegétel
előállításával és kiszállításával és kiosztásával kapcsolatos. Mindezt
azért fontos, mert a következő rendezvényeken történt ingyenes melegétel
osztás:
2024. május 1. Retro majális
2024. május 4. Családi csepeli piknik
2024. május 26 Csepeli gyereknap
2024. június 1. Nyári zsongás
2024. június 8. Csepeli juniális

Közérdekű adatigénylés:
- Kérem küldje meg részemre a melegétel előállításával kapcsolatos
szerződéseket, illetve a melegétel előállításával kapcsolatos
dokumentációt (ki főzte és mely helységben).
- Amennyiben ezt nem az Önkormányzat, vagy cégei által megrendelt és
elkészített ételek voltak a rendezvényeken kiosztott melegétel adagok,
akkor kérem küldje meg azt a dokumentációt, amely alapján beszállításra
kerültek a melegétel adagok a rendezvényre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem
lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton
kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az
Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására
nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és
iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan
a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis
költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen
elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem,
hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása
során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 20.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #25013 e-mail]

Hibás a(z) [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail] cím a(z) Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére benyújtott
Közérdekűadat igénylésekre vonatkozóan? Ha igen, lépjen velünk
kapcsolatba az űrlap segítségével:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vadai Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.